Homeopatyczne leczenie kaszlu

HOMEOPATYCZNE LECZENIE KASZLU

Kaszel jest bodajże najczęstszą dolegliwością, która dotyka człowieka. Nie stanowi on jednakże odrębnej, samoistnej choroby. Może on występować w wielu i niekiedy znacznie różniących się od siebie stanach chorobowych. Pojawia się, na przykład, w zapaleniu opłucnej, co nie budzi zdziwienia i nie jest zaskoczeniem. Inaczej jest, gdy chodzi o kaszel wywołany podrażnieniem zapalnym przewodu słuchowego zewnętrznego. Wtedy z pewnością nie spodziewamy się go w ogóle.

Leki homeopatyczne w zwalczaniu cywilizacyjnych dolegliwości mentalnych

Zenobiusz Żołnowski
Mastere International de Terapeutique Homeopatthic
Otolaryngolog  

Leki homeopatyczne w zwalczaniu cywilizacyjnych dolegliwości mentalnych

(zaburzenia w sferze emocji i zachowania – lęk, trema, poirytowanie i złość, bezsenność)

Pojęcie „choroby cywilizacyjne” posiada  dość szeroki zakres. Przyjmuje się jednak na ogół, że obejmuje on wszystkie negatywne konsekwencje zdrowotne związane ze współczesnymi warunkami życia, zwłaszcza tymi, w których brakuje w stopniu maksymalnym codziennych naturalnych okoliczności życiowych; naturalnych a więc danych przez samą naturę nie zaś wytworzonych przez człowieka. Inaczej mówiąc, chodzi o konsekwencje wywoływane przez zachwianie równowagi pomiędzy elementami naturalnymi i cywilizacyjnymi środowiska, w którym żyje człowiek. Negatywne konsekwencje zdrowotne takiego zachwiania równowagi nazywa się właśnie chorobami cywilizacyjnymi.

O lekach homeopatycznych i zasadach ich doboru

Zenobiusz Żołnowski
Mastere International de Terapeutique Homeopatthic
Otolaryngolog  

O lekach homeopatycznych i zasadach ich doboru

Notatka ta jest poświęcona ogólnej charakterystyce leków homeopatycznych.
Podstaw teoretycznych stosowania leków homeopatycznych dostarcza oczywiście homeopatia, która  jest dziedziną medycyny naturalnej. Stosowanie tych leków jest już dość szeroko rozpowszechnioną metodą wspierania terapeutycznego chorych. Jest tak zarówno w Europie jak w Stanach Zjednoczonych oraz krajach Dalekiego Wschodu. W krajach Dalekiego Wschodu jest często jedną z głównych domen terapii zachowawczej.

Metody szybkiego uczenia

     METODY SZYBKIEGO UCZENIA

– dla osób dorosłych –

CEL ZAJĘĆ:

  • Nowe koncepcje kształcenia, które polegają na wykorzystaniu wyobraźni, wolnych skojarzeń i ciągłym rozwoju pamięci zakładają, iż w każdym z nas drzemią nieograniczone możliwości rozwoju i kreowania siebie i otoczenia, dzięki którym nauka może się stać prawdziwą przyjemnością i przygodą a nie jedynie przykrym obowiązkiem. Dodatkowo metody te mogą być z powodzeniem wykorzystywane  nie tylko przy uczeniu się konkretnego przedmiotu, lecz także w codziennych sytuacjach.

    W rezultacie lepsza pamięć, lepsza świadomość, to także szybsze podejmowanie decyzji, większa chęć do działania i realizowania własnych celów oraz zamierzeń. 

Psychosomatyka

PSYCHOSOMATYKA      

Psychosomatyka to „dział medycyny badający wzajemne związki między zaburzeniami psychicznymi i somatycznymi, a w szczególności – uwarunkowania powstawania i leczenia zaburzeń – psychosomatycznych.”.

STUDIUM PSYCHOSOMATYKI

zapraszamy absolwentow studiów wyższych na roczne kształcenie uzupełniające.

szczegóły na : www.psychosomatyka.com.pl

Cholesterol – mity i fakty

CHOLESTEROL – MITY I FAKTY

Szkolenie przeznaczone jest dla:
osób zainteresowanych zdrowym stylem życia   

W programie:

– Koncepcja „dieta – serce”, czyli jak to szaleństwo się zaczęło.
– Tłuszcze nasycone – wróg czy przyjaciel?
– Czy wysoki poziom cholesterolu powoduje choroby serca?
– Zalety wysokiego poziomu cholesterolu.
– Korzyści z rodzinnej hipercholesterolemii.
– Jak prowadzone są badania dotyczące cholesterolu.
– Statyny – leki ratujące życie czy zagrażające życiu?
– Miażdżyca – proces odwracalny.
Korzyści ze szkolenia:
– zdobycie dodatkowej, szczegółowej wiedzy z zakresu biologii organizmu ludzkiego
– zaznajomienie się z przeglądem badań naukowych dotyczących zdrowia
– zdobycie dodatkowych informacji dotyczącej profilaktyki zdrowia opartej na wiedzy naukowej

Seminarium Homeopatyczne

SEMINARIUM HOMEOPATYCZNE

z następujących tematów:

1. Homeopatyczne wspomaganie leczenia chorób nowotworowych

2. Zasady ewidence based homeopathy.

3. Leki homeopatyczne w leczeniu chorób dzieci i młodzieży

Psychosomatyczne aspekty choroby Alzheimera

Kazimierz Kopczyński
Uniwersytet Łódzki

źródło: J.Pańczyk (red.), Forum Pedagogów specjalnych XXI wieku, tom VII, 2007 (w druku)

PSYCHOSOMATYCZNE ASPEKTY CHOROBY ALZHEIMERA

Dopóki jesteśmy względnie młodzi i sprawni, nie mamy pojęcia, jak wiele procesów, których wyłącznym panem jest mózg, toczy się automatycznie. Tymczasem o ile możliwa jest wymiana serca, nerki czy stawu, o tyle mózgu nie da się niczym zastąpić, bo stanowi on o naszej indywidualności, zawiera bagaż pamięci, który potwierdza naszą tożsamość. Nie zamienimy go na tak zwaną tabula rasa, bo nowy mózg to nowy człowiek.

                                                    Stanisław Lem

Życie jest przedsięwzięciem twórczym. Realizuje się na wielu poziomach, różne są więc poziomy spełnienia. […].  Jesień życia to okres, kiedy życie staje się całością, kiedy zamyka się krąg i spełnia cel.

                                                    Deepak Chopra

 

Wpływ żywienia na pracę mózgu

dr Kazimierz Kopczyński
ZDROWIE PSYCHICZNE NR 3-4 (ROK XXXVIII) 1997  

WPŁYW ŻYWIENIA NA PRACĘ MÓZGU I AKTYWNOŚĆ PSYCHICZNĄ CZŁOWIEKA

 

Skoro żalem to, co nie żyje, nie pobiera żadnego pożywienia, wobec lego ciało ożywione to takie, które przyjmuje pokarm; pokarm przeto należy również do istoty ożywionej, a nie jest bynajmniej czymś przypadkowym.
Arystoteles