RABATY

 • Dla nowych kursantów – 5%
 • Dla osób zapisujących się na więcej niż jeden kurs – 10%
 • Dla kontynuujących naukę – 10%
 • Dla członków rodziny kursanta – 5%
 • Dla studentów – 10%
 • Dla osób bezrobotnych – 10%
 • Dla posiadaczy MIGAWKI – 10%
 • Dla posiadaczy ŁÓDZKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY – 10%
 • Dla posiadaczy karty MŁODZI W ŁODZI – 10%
 • Dla posiadaczy KARTY ABSOLWENTA UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO – 10%
 • Dla posiadaczy MIEJSKIEJ KARTY SENIORA – 10%

Rabaty nie łączą się.