Metody szybkiego uczenia

     METODY SZYBKIEGO UCZENIA

– dla osób dorosłych –

CEL ZAJĘĆ:

  • Nowe koncepcje kształcenia, które polegają na wykorzystaniu wyobraźni, wolnych skojarzeń i ciągłym rozwoju pamięci zakładają, iż w każdym z nas drzemią nieograniczone możliwości rozwoju i kreowania siebie i otoczenia, dzięki którym nauka może się stać prawdziwą przyjemnością i przygodą a nie jedynie przykrym obowiązkiem. Dodatkowo metody te mogą być z powodzeniem wykorzystywane  nie tylko przy uczeniu się konkretnego przedmiotu, lecz także w codziennych sytuacjach.

    W rezultacie lepsza pamięć, lepsza świadomość, to także szybsze podejmowanie decyzji, większa chęć do działania i realizowania własnych celów oraz zamierzeń.