Szkolenia BHP dotyczą pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło oraz umowę agencyjną. Obowiązek szkolenia BHP dotyczy również osób prowadzących działalność gospodarczą na własny rachunek w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, praktykantów jak i samego pracodawcy.

Misją  naszej firmy jest uniwersalne wspieranie naszych Klientów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.  Kompleksową obsługę zapewniamy od 2005r. jako placówka kształcenia ustawicznego dla osób dorosłych. W ofercie, którą do Państwa kierujemy znajduje się organizacja szkoleń BHP – wstępnych oraz okresowych (ogólnych i stanowiskowych).

Dodatkowo w zakres naszych usług wchodzą m.in.:

  • opracowywanie analizy stanu BHP;
  • opracowywanie instrukcji BHP;
  • tworzenie analizy warunków BHP;
  • tworzenie dokumentacji wypadków w pracy;
  • pomoc w zrealizowaniu zaleceń pokontrolnych PIP

i wiele innych.

Zapraszamy na stronę www.bhp.creator.edu.pl.

Naszą ofertę kierujemy do wszystkich pracodawców, którzy cenią sobie najwyższy standard usług,  dobrą cenę oraz terminową realizację zleceń.