Wpływ żywienia na pracę mózgu

dr Kazimierz Kopczyński
ZDROWIE PSYCHICZNE NR 3-4 (ROK XXXVIII) 1997  

WPŁYW ŻYWIENIA NA PRACĘ MÓZGU I AKTYWNOŚĆ PSYCHICZNĄ CZŁOWIEKA

 

Skoro żalem to, co nie żyje, nie pobiera żadnego pożywienia, wobec lego ciało ożywione to takie, które przyjmuje pokarm; pokarm przeto należy również do istoty ożywionej, a nie jest bynajmniej czymś przypadkowym.
Arystoteles