Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Creator” (OKZ) to placówka kształcenia ustawicznego zarejestrowana:
 1. W Wydziale Edukacji w Łodzi pod nr ew. Ed.VII. 43200-34/p.n./2005 z dnia 17 listopada 2005 roku.
 2. W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku.
Ośrodek Kształcenia Zawodowego "Creator" prowadzi zkolenia dla następujących odbiorców: 
 •   urzędy pracy
 • urzędy skarbowe
 • urzędy miast  i gmin
 • ośrodki pomocy społecznej
 • gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych
 • biura karier
 • ochotnicze hufce pracy
 • powiatowe centra pomocy rodzinie
 • izby celne
 • sądy
 • komendy policji
 • firmy
 • szkolnictwo
 • klient indywidualny
 • i inne
Tematy szkoleń to m.in. obsługa klienta (m.in. asertywność, motywowanie, techniki negocjacji, praca z klientem trudnym), prawne pośrednictwo pracy, kodeks postępowania administracyjnego,standardy usług rynku pracy, aktywizacja klienta  w doradztwie zawodowym, szkolenia trenerskie  i menadżerskie, budowanie zespołów, przemoc w rodzinie, uzależnienia.
W powyższych szkoleniach prowadzone są następujące zagadnienia: 
 •   komunikacja
 • prezentacja
 • wywieranie wpływu
 • narzędzia zarządzania
 • organizacja
 • podnoszenie motywacji do działania
 • negocjacje
 • podstawy adaptacji w sytuacji trudnej
 • budowanie relacji z klientem
 • psychologiczny komfort pracy
 • klient trudny
 • elementy prawne w zalezności od realizowanych tematów
Firmy i instytucje, których pracownicy byli uczestnikami szkoleń OKZ Creator lub były to szkolenia realizowane na specjalne potrzeby poniższych instytucji,  wśród nich są m.in.: 
 • Gmina Miejska Przemyśl
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu
 • Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich
 • Opolski Urząd Wojewódzki
 • Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
 • Powiatowy Urząd Pracy w Górze
 • Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim
 • Powiatowy Urząd Pracy w Końskich
 • Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie
 • Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego
 • Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu
 • Powiatowy Urząd Pracy w  Śremie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Żurominie
 • Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie
 • Urząd Miasta w Myśliborzu
 • Urząd Skarbowy Łódź Polesie
 • Urząd Skarbowy Łódź Śródmieście
 • Urząd Skarbowy w Ostródzie
 • Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP w Olsztynie
 •  i inne
Wszystkie szkolenia prowadzone przez OKZ Creator potwierdzone są uzyskaniem przez uczestników zaświadczeń na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej i są traktowane jako podwyższenie kwalifikacji zawodowych.
Zainteresowane osoby zapraszamy na stronę: www.szkolenia.creator.edu.pl