Creator realizuje szkolenia z zakresu homeopatii w formie seminariów, które uzupełniają wiedzę z zakresu homeopatii klinicznej.

Seminaria te są przewidziane dla homeopatów, którzy ukończyli szkolenie I stopnia (minimum 360godz.) i uzyskali dyplom homeopaty zawodowego.

Mają one na celu aktualizację wiedzy i umiejętności już posiadanych (wykłady i dyskusje typu refreshment training) oraz pozyskanie nowej wiedzy dostarczanej  zarówno przez najnowsze wyniki badań naukowych podstawowych w zakresie istotnym dla homeopatii jak i wyniki badań klinicznych nad zakresami skuteczności  leków homeopatycznych.

 

Tematy zrealizowanych dotychczas seminariów:

  1. Warsztat pracy homeopaty- niezbedne narzedzia wykraczajace poza Materia Medica
  2. Leki homeopatyczne i antyhomotoksyczne w profilaktyce i terapii zaburzeń psychicznych. Zagadnienie możliwości homeopatycznej psychokorekcji w stanach pozapsychotycznych zaburzeń zachowania.
  3. Terapia homeopatyczna i antyhomotoksyczna w profilaktyce i leczeniu chorób układu ruchu.

 

 1. Terapia homeopatyczna i antyhomotoksyczna w profilaktyce i leczeniu    chorób narządu wzroku.
 2. Terapia homeopatyczna i antyhomotoksyczna w leczeniu narządu słuchu i równowagi,
 3. Terapia homeopatyczna i antyhomotoksyczna w leczeniu chorób zakaźnych
 4. Zastosowanie leków w profilaktyce i terapii chorób układu moczowo-płciowego.
 5. Homeopatyczne i antyhomotoksyczna leczenie zaburzeń seksualnych.
 6. Terapia homeopatyczna i antyhomotoksyczna w zaburzeniach rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci i młodzieży,
 7. Materia Medica Homeopathica leków pochodzenia zwierzęcego. Główne zakresy wskazań klinicznych stosowania leków pochodzenia zwierzęcego. Repertoria homeopatyczne i repertoryzacja. Edukacyjne i repertoryzacyjne komputerowe programy homeopatyczne.
 8. Postępowanie w przypadkach nagłego zagrożenia utraty zdrowia i życia.
 9. Postępy terapii i profilaktyki homeopatycznej w zakresie w kardiologii, onkologii, przewlekłych chorób dzieci oraz leczenia chorób skóry.
 10. Zagadnienie aktywności psychokorekcyjnej leków homeopatycznych.
 11. Leki homeopatyczne w leczeniu zapaleń i zwyrodnień w obrębie układu kostno-stawowego.