Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Creator” prowadzi szkolenia m.in. dla następujących odbiorców:

 • urzędy pracy;
 • urzędy skarbowe;
 • urzędy miast;
 • urzędy gmin;
 • ośrodki pomocy społecznej;
 • gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych;
 • biura karier;
 • ochotnicze hufce pracy;
 • powiatowe centra pomocy rodzinie;
 • izby celne;
 • sądy;
 • komendy policji;
 • firmy;
 • szkolnictwo;
 • klient indywidualny;

 

Pełny harmonogram szkoleń znajdą Państwo na stronie www.szkolenia.creator.edu.pl.

 

Jeśli szukają Państwo szkolenia, którego temat lub zakres nie znajduje się w harmonogramie, uprzejmie prosimy o kontakt. Przygotujemy szkolenie zgodnie z Państwa wymaganiami i oczekiwaniami.

 

Tematy szkoleń to m.in.

 • RODO – ochrona danych osobowych, prawne pośrednictwo pracy, kodeks postępowania administracyjnego, prawo pracy, standardy usług rynku pracy, BHP,
 • obsługa klienta (np. asertywność, motywowanie, autoprezentacja, techniki negocjacji, praca z klientem trudnym, budowanie relacji z klientem, wywieranie wpływu, podstawy adaptacji w sytuacji trudnej, psychologiczny komfort pracy, radzenie sobie ze stresem),
 • realizacja procedur organizacji szkoleń – praktyczny warsztat dla doradców klienta;
 • aktywizacja klienta w doradztwie zawodowym, szkolenia trenerskie  i menedżerskie, budowanie zespołów,
 • pomoc społeczna, przemoc w rodzinie, uzależnienia,
 • kontrola gospodarki odpadami; rewitalizacja.

 

Wszystkie szkolenia prowadzone przez OKZ Creator potwierdzone są uzyskaniem zaświadczeń na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej,

 które traktowane są jako podwyższenie kwalifikacji zawodowych

 

Placówka OKZ Creator działa na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej        w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Zapraszamy na szkolenia i kursy wszystkie osoby zainteresowane rozwojem zainteresowań            i pasji oraz podnoszeniem kwalifikacji zawodowych

Osoby zainteresowane szkoleniami dla określonych grup zawodowych zapraszamy na stronę: www.szkolenia.creator.edu.pl.