Homeopatia kliniczna

HOMEOPATIA KLINICZNA – KURS 21 MIESIĘCZNY

Ośrodek Kształcenia Zawodowego Creator prowadzi cykliczne kursy z homeopatii klinicznej przygotowujące uczestników do zawodu homeopaty nr 323005.

Rozpoczęcie nowej edycji: 25-26 marca 2023

Klasyfikacja zawodów i specjalności określa:

 

Zadania homeopaty – homeopata poprawia stan zdrowia pacjenta stosując homeopatyczną metodę leczenia i zlecając leki homeopatyczne. Jest on terapeutą w dziedzinie medycyny komplementarnej.

Celem pracy homeopaty jest przywrócenie lub poprawa stanu zdrowia chorego oraz propagowanie profilaktyki zdrowotnej. Homeopata stara się zmniejszyć lub zlikwidować objawy, skutki chorób oraz konsekwencje uboczne leczenia tradycyjnego, a także wzmocnić system odpornościowy organizmu i jego zdolności do samoleczenia. Homeopata przeprowadza wywiad z pacjentem w celu ustalenia jego stanu zdrowia. Uwzględniając diagnozę lekarską, wyniki badań laboratoryjnych, opinie i konsultacje specjalistyczne, ocenia stan zdrowia pacjenta i ustala terapię homeopatyczną. Homeopata dobiera leki homeopatyczne, określa ich dawkowanie oraz okres stosowania. Monitoruje stan zdrowia pacjenta podczas konsultacji i wizyt kontrolnych. Modyfikuje terapię homeopatyczną stosownie do zmian stanu zdrowia pacjenta. Dokumentuje historię choroby pacjenta. Homeopata może leczyć ostre i przewlekłe choroby, także w sytuacji, gdy medycyna tradycyjna nie oferuje pacjentom możliwości leczenia lub terapii paliatywnej. Homeopata zajmuje się również profilaktyką zdrowotną. Odpowiada za stan zdrowia pacjenta i ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zaleconej przez siebie terapii. Homeopata powinien przestrzegać tajemnicy zawodowej.

Zadania zawodowe homeopaty:

przeprowadzanie wywiadu z pacjentem; • ocenianie stanu zdrowia pacjenta; • opracowywanie indywidualnej terapii homeopatycznej pacjenta; • prowadzenie ewaluacji efektów leczenia; • prowadzenie dokumentacji dotyczącej historii choroby pacjenta; • propagowanie profilaktyki zdrowotnej; • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, przepisami ppoż., wymaganiami ergonomii oraz w sposób zapewniający zachowanie komfortu pacjenta.

Miejscem pracy homeopaty jest gabinet homeopatyczny, zorganizowany zgodnie z zasadami sanitarno-higienicznymi, przepisami BHP oraz ochrony ppoż. i ergonomii. W gabinecie zapewnia się możliwość przeprowadzenia rozmowy z pacjentem z zachowaniem intymności i prywatności. Homeopata może być zatrudniony w gabinetach homeopatycznych lub prowadzić własną działalność gospodarczą.

Wymagania psychofizyczne i zdrowotne – homeopata powinien cechować się empatią, spokojem, odpowiedzialnością, dokładnością, rzetelnością i uczciwością. Ważna jest dobra pamięć i koncentracja. W swojej pracy powinien stosować zasady etyki i mieć na celu dobro pacjenta. Przeciwwskazaniami do wykonania zawodu są schorzenia, które uniemożliwiają wykonywanie pracy w pozycji siedzącej, zaburzenia psychiczne oraz zaburzenia emocjonalne.

Formy nauczania w Akademii Homeopatii:

 1. Tradycje

Szkolenia z homeopatii klinicznej prowadzone są w ramach placówki kształcenia ustawicznego – Ośrodka Kształcenia Zawodowego Creator od 2005r. Autorem programu i prekursorem wiedzy homeopatycznej był lek. med. Zenobiusz Żołnowski. Kursy prowadzone były w różnych wymiarach godzin: 500, 350, 250.

 1. Seminaria homeopatyczne

W ramach kursów dla absolwentów przeprowadzamy seminaria z homeopatii klinicznej. Dotychczas zrealizowaliśmy m.in. następujące tematy:

 • Warsztat pracy homeopaty – niezbędne narzędzia wykraczające poza materia medica.
 • Homeopatia – zasady i metody leczenia
 • Homeopatia – w leczeniu zwierząt
 • Zastosowanie leków homeopatycznych w leczeniu chorób kobiecych
 • Zastosowanie leków homeopatycznych w leczeniu bólów głowy i bólów  obrębie twarzy
 • Podstawy terapii homeopatycznej i homotoksykologicznej dla lekarzy weterynarii
 1. Wymiar godzin

W ramach zajęć z homeopatii klinicznej prowadzimy obecnie kursy w wymiarze 350 godzin zajęć dydaktycznych. Kurs trwa 21 miesięcy – zajęcia prowadzone są w soboty (10.00-18.00) i w niedzielę (9.00-15.00) raz w miesiącu.

 1. Formy pracy

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów, prezentacji multimedialnych, grup dyskusyjnych.

 1. Kształcenie obejmuje

– kształcenie lekarzy, farmaceutów, pielęgniarki, fizjoterapeutów.

– kształcenie w zakresie homeopatii wszystkich osób z wykształceniem wyższym, bądź minimum średnim pragnących rozwijać zainteresowania związaną z medycyną naturalną lub dążących do wykonywania zawodu zgodnie z klasyfikacją zawodu homeopaty.

Lekarze mogą być zwolnieni z udziału w blokach zajęć dotyczących anatomii i fizjologii.

 1. Koszty kształcenia
 • wpisowe to koszt jednorazowy w kwocie 150zł
 • czesne miesięczne 480zł

Ośrodek nie przewiduje zwolnień z opłaty z powodu nieobecności podczas zajęć.

 1. Forma zaliczenia kursu

Kurs kończy się egzaminem ustnym zdawanym przed komisją egzaminacyjną, składającą się z dyrektora Ośrodka oraz kadry prowadzącej zajęcia.

Uczestnicy w ramach ukończonej edukacji otrzymują:

 • certyfikaty ukończenia kursu w języku polskim oraz angielskim,
 • dyplom z końcową oceną egzaminacyjną uprawniający do wykonywania zawodu  homeopaty nr 323005, zgodnie z klasyfikacją zawodów określoną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
 • zaświadczenie ukończenia kursu na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach podwyższenia kwalifikacji zawodowych.
 1. Najbliższa rekrutacja

Rozpoczęcie nowej edycji kursu:

25-26.03.2023

liczba osób wymagana do rozpoczęcia kursu to 15 osób.

 1. Zgłoszenia na kurs

Zgłoszenia są przyjmowane telefonicznie lub drogą elektroniczną:

biuro@creator.edu.pl

tel. 42 632 25 91, +48 790 38 38 39