Leczenie homeopatyczne bólów głowy

Zenobiusz Żołnowski
Mastere International de Terapeutique Homeopatthic
Otolaryngolog  

Leczenie homeopatyczne bólów głowy

Wprowadzenie

Ból jest przykrym i wielce dokuczliwym doznaniem. Powstaje na skutek podrażnienia bólowych zakończeń nerwów czuciowych. Zakończenia te mają bardzo prostą budowę. Stanowią, właściwie wolne końcówki wypustek komórek czuciowych. Są rozmieszczone we wszystkich żywych fragmentach ludzkiego ciała. Fragmenty paznokci i włosów, które możemy swobodnie i bezbólo¬wo obcinać, nie stanowią już żywych tkanek.
Podrażnienie bólowych zakończeń nerwów czuciowych powstaje na skutek działania bądź to bodźców zewnętrznych, na przykład, urazów fizycznych i chemicznych bądź to na skutek działania bodźców wewnętrznych związa¬nych z procesami chorobowymi toczącymi się w różnych tkankach i narządach.
Ból odczuwa się dopiero wówczas, gdy nasilenie bodźców przekracza tzw. granice fizjologiczne. Wrażliwość bólowa ma charakter osobniczy. Jest różna w zależności, na przykład, od wieku: noworodki są prawie niewrażliwe na ból, natomiast dzieci są bardziej wraż1iwe od dorosłych.

Leki homeopatyczne w terapii i profilaktyce nieżytów górnych dróg oddechowych

Zenobiusz Żołnowski
Mastere International de Terapeutique Homeopatthic
Otolaryngolog  

Leki homeopatyczne w terapii i profilaktyce nieżytów górnych dróg oddechowych

Znane jest dobrze zjawisko antybiotykooporności, które polega na pojawianiu się bakterii niewrażliwych na antybiotyki. Zjawisko to nabiera obecnie wręcz cech epidemicznych. Coraz więcej szczepów bakteryjnych nie może być leczonych skutecznie antybiotykami. Liczba szczepów bakterii antybiotykoopornych gwałtownie przyrasta. Wiele opornych patogenów bakteryjnych rozprzestrzenia się też geograficznie. Zmieniają się ponadto mechanizmy nabywania przez nie oporności. Pojawia się wiele gatunków bakterii wieloopornych czyli opornych na coraz większą liczbę antybiotyków. Lekarze mają coraz częściej problemy z doborem właściwego leczenia. Wiele antybiotyków straciła swoją skuteczność a w dodatku coraz mniej przybywa nowych leków przeciwbakteryjnych. Oporność i wielooporność w wielu przypadkach wyeliminowała z terapii najbardziej skuteczne i bardziej bezpieczne leki.
Nic więc dziwnego, że ożywiają się zainteresowania alternatywnymi wobec antybiotyków metodami zwalczania zakażeń bakteryjnych: z jednej strony szczepieniami ochronnymi z drugiej – profilaktyką i terapią homeopatyczną, które sięgają do pozaimunologicznych sposobów wzmagania naturalnej odporności organizmu. Odnosi się to oczywiście także do chorób przeziębieniowych, o których w tej notatce będzie głównie mowa.

O lekach homeopatycznych i zasadach ich doboru

Zenobiusz Żołnowski
Mastere International de Terapeutique Homeopatthic
Otolaryngolog  

O lekach homeopatycznych i zasadach ich doboru

Notatka ta jest poświęcona ogólnej charakterystyce leków homeopatycznych.
Podstaw teoretycznych stosowania leków homeopatycznych dostarcza oczywiście homeopatia, która  jest dziedziną medycyny naturalnej. Stosowanie tych leków jest już dość szeroko rozpowszechnioną metodą wspierania terapeutycznego chorych. Jest tak zarówno w Europie jak w Stanach Zjednoczonych oraz krajach Dalekiego Wschodu. W krajach Dalekiego Wschodu jest często jedną z głównych domen terapii zachowawczej.

Leki homeopatyczne w zwalczaniu cywilizacyjnych dolegliwości mentalnych

Zenobiusz Żołnowski
Mastere International de Terapeutique Homeopatthic
Otolaryngolog  

Leki homeopatyczne w zwalczaniu cywilizacyjnych dolegliwości mentalnych

(zaburzenia w sferze emocji i zachowania – lęk, trema, poirytowanie i złość, bezsenność)

Pojęcie „choroby cywilizacyjne” posiada  dość szeroki zakres. Przyjmuje się jednak na ogół, że obejmuje on wszystkie negatywne konsekwencje zdrowotne związane ze współczesnymi warunkami życia, zwłaszcza tymi, w których brakuje w stopniu maksymalnym codziennych naturalnych okoliczności życiowych; naturalnych a więc danych przez samą naturę nie zaś wytworzonych przez człowieka. Inaczej mówiąc, chodzi o konsekwencje wywoływane przez zachwianie równowagi pomiędzy elementami naturalnymi i cywilizacyjnymi środowiska, w którym żyje człowiek. Negatywne konsekwencje zdrowotne takiego zachwiania równowagi nazywa się właśnie chorobami cywilizacyjnymi.

Homeopatyczne leczenie kaszlu

HOMEOPATYCZNE LECZENIE KASZLU

Kaszel jest bodajże najczęstszą dolegliwością, która dotyka człowieka. Nie stanowi on jednakże odrębnej, samoistnej choroby. Może on występować w wielu i niekiedy znacznie różniących się od siebie stanach chorobowych. Pojawia się, na przykład, w zapaleniu opłucnej, co nie budzi zdziwienia i nie jest zaskoczeniem. Inaczej jest, gdy chodzi o kaszel wywołany podrażnieniem zapalnym przewodu słuchowego zewnętrznego. Wtedy z pewnością nie spodziewamy się go w ogóle.