Leki homeopatyczne w zwalczaniu cywilizacyjnych dolegliwości mentalnych

Zenobiusz Żołnowski
Mastere International de Terapeutique Homeopatthic
Otolaryngolog  

Leki homeopatyczne w zwalczaniu cywilizacyjnych dolegliwości mentalnych

(zaburzenia w sferze emocji i zachowania – lęk, trema, poirytowanie i złość, bezsenność)

Pojęcie „choroby cywilizacyjne” posiada  dość szeroki zakres. Przyjmuje się jednak na ogół, że obejmuje on wszystkie negatywne konsekwencje zdrowotne związane ze współczesnymi warunkami życia, zwłaszcza tymi, w których brakuje w stopniu maksymalnym codziennych naturalnych okoliczności życiowych; naturalnych a więc danych przez samą naturę nie zaś wytworzonych przez człowieka. Inaczej mówiąc, chodzi o konsekwencje wywoływane przez zachwianie równowagi pomiędzy elementami naturalnymi i cywilizacyjnymi środowiska, w którym żyje człowiek. Negatywne konsekwencje zdrowotne takiego zachwiania równowagi nazywa się właśnie chorobami cywilizacyjnymi.

Konsekwencji takich może być wiele i mogą być wielorakie. Konsekwencje te nazywamy  właśnie chorobami cywilizacyjnymi. Częstość ich występowania zależy od stopnia rozwoju cywilizacyjnego danego społeczeństwa.
Dzisiaj do chorób cywilizacyjnych zalicza się, między innymi, powszechnie znane i szeroko rozpowszechnione choroby:

  • cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, alkoholizm, gruźlica
  • astma oskrzelowa i inne choroby alergiczne, otyłość, zespół metaboliczny
  • narkomania i lekomania

Choroby cywilizacyjne, jak już powiedziano, nie są wyraźnie zdefiniowane. Nie ma ich dokładnego podziału i nie można jednoznacznie powiedzieć, czy dana choroba jest chorobą cywilizacyjną.  O wymienionych wyżej chorobach możemy tylko powiedzieć, że warunki cywilizacyjne mają wpływ modyfikujący na ich przebieg, zwłaszcza przez korygowanie procesów zapobiegania i ich leczenia. Włączenie do tych procesów leczenia homeopatycznego i antyhomotoksycznego ma wielce korzystny wpływ na ich przebieg. Leczenie  to  często jest nieodzowną alternatywą postępowania terapeutycznego.
Nie sposób w jednej notatce omówić problemów zastosowania leków homeopatycznych w chorobach cywilizacyjnych w ogóle. Stąd ograniczymy się tutaj do pewnych zaburzeń w sferze emocjonalnej i w sferze zachowań, które są wyraźnie związane ze sposobem uczestniczenia jednostki w codziennym życiu społecznym.  Zaburzenia w sferze emocji i zachowań nazywa się często z angielska w sposób zbiorczy zaburzeniami behawioralnymi.

{tab=Strona 2}

Na początku wskażemy na krańcowy przypadek wyniszczającego wpływu stresu wynikającego z życia społecznego we współczesnych warunkach cywilizacyjnych. Chodzi mianowicie o t zw. zespół karoshi. Pierwszy przypadek zespołu karoshi opisano w Japonii  w 1969 Dotyka on nagle ludzi w pełnym zdrowiu w okresie dużej, co wielce charakterystyczne, aktywności zawodowej i pozazawodowej. Termin „karoshi” nie jest terminem czysto klinicznym terminem medycznym, lecz raczej socjomedycznym. Jest bowiem powiązany ze sposobem odnoszenia się jednostki do jej otoczenia społeczno zawodowego, do sposobu pojmowania swej roli społecznej w środowisku zawodowym lub szerszym środowisku społecznym.
Otóż karoshi jest to  zjawisko nagłej śmierci w wyniku przepracowania i stresu i odnosi się do przypadków nagłych zgonów lub poważnych uszczerbków na zdrowiu spowodowanych schorzeniami krążeniowo-sercowymi (jak, dla przykładu, zawał mięśnia sercowego), których przyczyną jest sprzężenie nadciśnienia i miażdżycy z bardzo silnym przeciążeniem pracą. Cechą wszystkich opisanych  przypadków karoshi jest przeciążenie pracą i stres  Przeciążenie pracą i stres prowadzą do zaburzenia homeostazy w sferze psychicznej i fizycznej i w konsekwencji do tak poważnych zaburzeń zdrowia. Karoshi praktycznie nie daje żadnych objawów prodromalnych poza samym przepracowaniem i stresem i jest procesem bardzo podstępnym.
Różne skutki mentalne  stresu mogą być zwalczane przy pomocy leków homeopatycznych. Także w przypadku Karoshi, intensywne badanie homeopatyczne pacjentów, doprowadziło by z pewnością do znalezienia leków o dużej sile profilaktycznej i terapeutycznej.
Zgodnie z głównym celem tego artykule zapowiedzianym w tytule opiszemy, możliwości radzenia sobie przy pomocy leków homeopatycznych z  takimi emocjami jak lęk (niepokój) lęk, poirytowanie i złość, trema, bezsenność .


[1]  Przez życie społeczne, ujmując rzecz skrótowo, będziemy w tym tekście rozumieli ogół zjawisk wynikających  ze wzajemnego oddziaływania ludzi na siebie. Oddziaływanie to jest oczywiście modyfikowane przez poziom rozwoju cywilizacyjnego.
[2]  Takashi Haratani – Encyklopedia zdrowia i higieny pracy (ILO 2001), za Wikipedia

Lęk i jego natura

Z homeopatycznego punktu widzenia lęk jest traktowany jako wielce negatywna emocja związana z odczuciem zagrożenia ze strony czynników zewnętrznych. Natura lęku ma szeroką literaturę psychologiczną i psychiatryczną. Napisano wiele rozpraw w tej sprawie. Nie sposób jej w krótkim artykule zreferować. Lęk jest różnie ujmowany przez wielu autorów. Najogólniej można powiedzieć, że jest on reakcją emocjonalną na sytuację zagrożenia. W codziennym życiu człowiek napotyka stale na sytuacje, które może odczytywać jako sytuacje zagrożenia. Jeśli lęk pojawia się w związku z sytuacją, która faktycznie nie jest zagrożeniem, to taki lęk ma charakter patologiczny i wymaga leczenia. Są autorzy, według ocen których taki patologiczny lęk dotyka ponad 10% ludzi. Chodzi więc o sporą gromadę cierpiących ludzi. Pogotowie lękowe jest często objawem nerwic. Pozostawanie jednak przez dłuższy czas w lękorodnej sytuacji stresowej,  może też być źródłem nerwicy. Lęk jest często porównywany z innym negatywnym stanem emocjonalnym, mianowicie ze strachem.  W literaturze psychologicznej zwykle traktuje się te dwa stany emocjonalne, jako stany różne, choć wielce podobne do siebie. W praktyce homeopatycznej jednak różnice te nie mają żadnego znaczenia.

Leczenie homeopatyczne lęku

Wskażemy teraz na dwa główne leki homeopatyczne stosowane w dwóch często występujących formach lęku: w (1) lęku z niepokojem ruchowychArsenicum album oraz w (2) lęku, w którym dawanie otuchy przynosi ulgę –  Phosphorus.

(1) Lęk z niepokojem ruchowym

Jest to bodajże najczęściej dotykający człowieka rodzaj lęku. Człowiek boi się nieracjonalnie przesadnie jakiejś błahej sytuacji zewnętrznej, jest w ciągłym ruchu, nie może znaleźć sobie miejsca.

ARSENICUM ALBUM 30 C
Arsenicum album jest homeopatycznym polykrestem  . Stosowany jest w wielu stanach chorobowych natury psychicznej jak i somatycznej. W zwalczaniu lęku z towarzyszącym mu niepokojem ruchowym jest lekiem wielce skutecznym. Z powodzeniem zastępuje leki niepokojem ruchowym jest lekiem wielce skutecznym. Z powodzeniem zastępuje leki alopatyczne z kręgu benzodwuazepin. Jest co najmniej równie skuteczny i, choć jest wytwarzany z arszeniku, pozbawiony zupełnie działań toksycznych a ponadto nie daje przyzwyczajenia. Osoby, dla których Arsenicum album jest lekiem szczególnie przydatnym często wyrażają niepokój o własne zdrowie, chociaż brak jest objawów choroby. Mogą mieć ochotę na zimne płyny, które popijają małymi łyczkami.
W ostrych stanach lęku i  niepokoju Arsenicum album podajemy co 2 godz. po 4-5 granulek do 10 dawek łącznie a następnie, w miarę poprawy, zmniejszamy częstość podawania leku


[3]  Polykrestem  nazywamy lek homeopatyczny o szerokim zasięgu terapeutycznym. Arsenicum album ma bodajże jeden z najszerszych zakresów stosowalności. Wszystkie opisane w tej notatce leki homeopatyczne zaliczane są do polikrestów.

 (2) Lęk, w którym dodawanie otuchy przynosi ulgę

Lęk, w którym dodawanie otuchy przynosi poprawę jest również dość częstym zjawiskiem chorobowym. Rzeczowe wyjaśnianie sytuacji chorego, wykazanie, że znajduje się on w sytuacji, w której nie ma rzeczywistych zagrożeń może przynieść ulgę.
PHOSPHORUS 30 C
Jest to lek wielce przydatny w zwalczaniu wyżej opisanego lęku. Dodawanie otuchy przynosi ulgę, jednakże trzeba wiedzieć, iż pacjenci prawie nigdy o nią się nie zwracają wprost, choćby słowami: „pociesz mnie”. Są raczej zamknięci w sobie i starają się nie dać po sobie poznać iż odczuwają lęk ale są stale podenerwowane, niespokojne. Lęk nasila się przed i w czasie burzy. Pomocne są krótkie drzemki.
Phosphorus 30 C stosujemy podobnie jak Arsenicum album

Trema i jej leczenie homeopatyczne
Trema jest zespołem negatywnych odczuć, które pojawiają się, gdy człowiek staje przed koniecznością wzięcia udziału w trudnym dla niego zdarzeniu, na przykład – przed publicznym wystąpieniem. W tremie dominuje lęk. Niewielkie natężenie tremy zdarza się prawie każdemu. Niektóre osoby mogą być tak porażone tremą, iż nie są w stanie się odezwać, a niekiedy nawet poruszyć. „Stoi jak sparaliżowany” mówimy niekiedy.
GELSEMIUM 30 C
Gelsemium jest lekiem homeopatycznym o szerokim zastosowaniu. Stosuje się go m. in. w grypie, w bólach głowy, niedowładach i porażeniach mięśniowych. W leczeniu tremy jest homeopatycznym lekiem pierwszego wyboru. Z reguły jest niezawodny. Stosujemy go w leczeniu tremy w specjalny sposób. Mianowicie: wieczorem w dniu poprzedzającym zdarzenie tremorodne przyjmujemy 10 granulek i następnego dnia, na godzinę przed zdarzeniem również dziesięć granulek. Osobiste doświadczenia autora w stosowaniu tego leku, zwłaszcza w tremach szkolnych są wielce pozytywne.

Poirytowanie i złość.
Są osoby bardziej skłonne od innych do irytowanie się i napadów złości.
Jest to ich poważny kłopot, utrudniają bowiem sobie i innym życie.
Jeśli napadom poirytowania i złości towarzyszy postawa hiperkrytycyzmu stosujemy lek o nazwie:
NUX VOMICA 30 C po 4 granulek co pół godziny do 10 dawek łącznie. Zmniejszać częstość podawania leku w miarę osiągania poprawy. Jeśli natomiast złości towarzyszy niepewność ( na przykład niepewność, co do zachowania pracy ) stosuje się lek o nazwie:
LYCOPODIUM 30 C
Lek ten przyjmujemy podobnie jak opisano poprzednio. Jest on  specjalnie przydatny w przypadku osób tchórzliwych.

Bezsenność
Trudność w zasypianiu dotyka około 25 %  Polaków. Jeśli trwa dłużej niż 4 tygodnie staje się przewlekła. Najczęściej jest  spowodowana różnymi stanami emocjonalnymi, poirytowaniem, trudnością w wyciszaniu się itp. Bezsenność prowadzi do  utraty energii oraz szybkie zmęczenie w ciągu dnia. Bezsenność przewlekła musi być traktowana jako objaw. Może  chodzić o poważne zaburzenia zdrowia. Zwykle konieczne jest gruntownie badanie lekarskie.
W celu doboru najskuteczniejszego leku homeopatycznego rozróżnia się następujące typy bezsenności:
                     A) bezsenność połączona z niemożnością zrelaksowania się,
                     B) bezsenność z poirytowaniem
                     C) bezsenność z wielkim niepokojem
                     D) bezsenność z lękiem
                     E) bezsenność z lękiem, iż nigdy nie zaśniemy
W  tych typach bezsenności stosujemy różne leki Wskażemy teraz wyraźnie  na te leki:
Ad A) Stosujemy lek o nazwie COFFEA 30 C  10 granulek 1 raz dziennie przed snem
Ad B) Lekiem z wyboru jest w tej grupie bezsenności NUX VOMICA 30 C. Przyjmujemy raz dziennie 10 granulek przed snem
Ad C) Stosujemy lek o nazwie ACONITUM 30 C w ten sam sposób
Ad D) Stosujemy lek o nazwie IGNATIA 30 C w ten sam sposób.
Zauważmy na zakończenie, iż leki homeopatyczne są w leczeniu zaburzeń sfery emocjonalnej lekami wystarczającymi. Zaburzenia te zaliczamy bowiem do. tzw. homeopatoz.