WARSZTAT PRACY HOMEOPATY – NIEZBĘDNE NARZEDZIA WYKRACZAJACE POZA MATERIA MEDICA

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane tematyką homeopatii

oraz absolwentów kursu homeopatii na seminarium:

 WARSZTAT PRACY HOMEOPATY – NIEZBĘDNE NARZĘDZIA WYKRACZAJĄCE POZA MATERIA MEDICA

Cel zajęć: doskonalenie umiejętności znajdowania similimum w pracy z pacjentem.

Harmonogram seminarium:

Sobota (24 marca)

10:00-12:15 Materia Medica a Repertorium + Struktura Repertoium

12:15-12:30 Przerwa kawowa

12:30-14:00 Przykłady praktyczne użycia Repertorium

14:00-15:00 Przerwa obiadowa

15:00-16:30 Selekcja wyniku repertoryzacji w oparciu o różnicowanie Królestw  – wprowadzenie

16:30-16:45 Przerwa kawowa

16:45-19:00 Układ okresowy pierwiastków – wprowadzenie

Niedziela (25 marca)

09:00-10:30 Wprowadzenie do metody Sehgala – szybki dobór leku u dzieci dzięki obserwacji zachowania: gesty / mowa ciała

10:30-10:45 Przerwa kawowa

10:45-11:30 Specyfika wywiadu homeopatycznego u dzieci

11:30-11:45 Przerwa kawowa

11:45-13:15 Przełożenie mowy ciała na język repertorium – najbardziej przydatne rubryki umysłowe u dzieci / różnicowanie

13:15-13:30 Przerwa kawowa

13:30-15:00 Przypadki / repertoryzacja

 

SEMINARIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU HOMEOPATII I HOMOTOKSYKOLOGII

W dniach 07 – 08 maja 2016 r. zapraszamy na: 
 SEMINARIUM PODYPLOMOWE Z ZAKRESU HOMEOPATII  I HOMOTOKSYKOLOGII

TEMAT:
Podstawy fizjologii i patofizjologii
chorób układu krążenia

Seminaria te są przewidziane dla homeopatów, którzy ukończyli szkolenie I stopnia (minium 360godz.) i uzyskali dyplom homeopaty zawodowego.      Seminaria mają na celu aktualizację wiedzy i umiejętności już posiadanych (wykłady i dyskusje typu refreshment training) oraz pozyskanie nowej wiedzy dostarczanej  zarówno przez najnowsze wyniki badań naukowych podstawowych w zakresie istotnym dla homeopatii jak i wyniki badań klinicznych nad zakresami skuteczności  leków homeopatycznych.

 

PROGRAM ZAJĘĆ:

 

 1. Anatomiczna i histopatologiczna budowa serca, ukrwienie serca.
 2. Powstawanie i przewodzenie impulsów w sercu.
 3. Układ naczyniowy.Budowa i rozmieszczenie naczyń krwionośnych, tętnic i żył. Naczynia limfatyczne.
 4. Krążęnie płucne i krążenie ogólne. Krążenie włośniczkowe.
  Wspomaganie homeopatycznei antyhomotoksyczne terapii chorób układu krążenia.
 5. Zastosowanie leków homeopatycznych i antyhomotoksycznych w nadciśnieniu tętniczym.
 6. Zastosowaniu leków homeopatycznych i antyhomotoksycznych w zaburzeniach rytmu serca.
 7. Leki homeopatyczne i antyhomotoksyczne w terapii niedokrwienia mięśnia serca; wspomaganie homeopatyczne i antyhomotoksyczne terapii choroby niedokrwiennej serca i zawału serca.
 8. Zastosowanie leków homeopatycznych i antyhomotoksycznych w terapii niewydolności serca
 9. Leki homeopatyczne i antyhomotoksyczne w terapii chorób tętniczych i żylnych

 

 

 

 

Prowadzenie: Zenobiusz Żołnowski

WYMIAR GODZIN: 17

 

 

 

Homeopatia w leczeniu zwierząt

HOMEOPATIA W LECZENIU ZWIERZĄT DOMOWYCH

CELE ZAJĘĆ:

Zapoznanie wlaścicieli zwierząt domowych w niesieniu pomocy weterynaryjnej za pomocą leków homeopatycznych

PROGRAM NAUCZANIA:

1. Podstawy teoretyczne homeopatii.
2. Rodzaje leków homeopatycznych i możliwości ich zastosowania w leczeniu zwierząt domowych.
3. Przykładowe schematy leczenia niektórych chorób psów i kotów
 
Szczegółowe informacje na temat szkolenia zawarte w dalszej części.

Homeopatia – zasady i metody leczenia

ZASADY I METODY HOMEOPATII

PROGRAM NAUCZANIA:

 1. Zjawisko hormezy i prawo podobieństw.
 2. Zasada Arndta-Schulza i zjawisko hormezy.
 3. Hormeza jako zjawisko ogólnobiologiczne.
 4. Prawo podobieństw i jego wykorzystanie w medycynie.
 5. Zasada nieskończenie małych dawek oraz zasada potencjalizacji.
 6. Leki homeopatyczne:
  – pochodzenie,
  – dawkowanie,
  – dobór potencji.
 7. Zakres toksykologiczno-kliniczny i materia medica leków homeopatycznych.
  – leki homeopatyczne pojedyncze i kompleksowe.
 8. Leki homeopatyczne symptomatyczne i podstawowe.
  – skazowe,
  – konstytucyjne.
 9. Dobieranie leków do typu wrazliwości homeopatycznej.