WARSZTAT PRACY HOMEOPATY – NIEZBĘDNE NARZEDZIA WYKRACZAJACE POZA MATERIA MEDICA

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane tematyką homeopatii

oraz absolwentów kursu homeopatii na seminarium:

 WARSZTAT PRACY HOMEOPATY – NIEZBĘDNE NARZĘDZIA WYKRACZAJĄCE POZA MATERIA MEDICA

Cel zajęć: doskonalenie umiejętności znajdowania similimum w pracy z pacjentem.

Harmonogram seminarium:

Sobota (24 marca)

10:00-12:15 Materia Medica a Repertorium + Struktura Repertoium

12:15-12:30 Przerwa kawowa

12:30-14:00 Przykłady praktyczne użycia Repertorium

14:00-15:00 Przerwa obiadowa

15:00-16:30 Selekcja wyniku repertoryzacji w oparciu o różnicowanie Królestw  – wprowadzenie

16:30-16:45 Przerwa kawowa

16:45-19:00 Układ okresowy pierwiastków – wprowadzenie

Niedziela (25 marca)

09:00-10:30 Wprowadzenie do metody Sehgala – szybki dobór leku u dzieci dzięki obserwacji zachowania: gesty / mowa ciała

10:30-10:45 Przerwa kawowa

10:45-11:30 Specyfika wywiadu homeopatycznego u dzieci

11:30-11:45 Przerwa kawowa

11:45-13:15 Przełożenie mowy ciała na język repertorium – najbardziej przydatne rubryki umysłowe u dzieci / różnicowanie

13:15-13:30 Przerwa kawowa

13:30-15:00 Przypadki / repertoryzacja

 

SEMINARIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU HOMEOPATII I HOMOTOKSYKOLOGII

W dniach 07 – 08 maja 2016 r. zapraszamy na: 
 SEMINARIUM PODYPLOMOWE Z ZAKRESU HOMEOPATII  I HOMOTOKSYKOLOGII

TEMAT:
Podstawy fizjologii i patofizjologii
chorób układu krążenia

Seminaria te są przewidziane dla homeopatów, którzy ukończyli szkolenie I stopnia (minium 360godz.) i uzyskali dyplom homeopaty zawodowego.      Seminaria mają na celu aktualizację wiedzy i umiejętności już posiadanych (wykłady i dyskusje typu refreshment training) oraz pozyskanie nowej wiedzy dostarczanej  zarówno przez najnowsze wyniki badań naukowych podstawowych w zakresie istotnym dla homeopatii jak i wyniki badań klinicznych nad zakresami skuteczności  leków homeopatycznych.

 

PROGRAM ZAJĘĆ:

 

 1. Anatomiczna i histopatologiczna budowa serca, ukrwienie serca.
 2. Powstawanie i przewodzenie impulsów w sercu.
 3. Układ naczyniowy.Budowa i rozmieszczenie naczyń krwionośnych, tętnic i żył. Naczynia limfatyczne.
 4. Krążęnie płucne i krążenie ogólne. Krążenie włośniczkowe.
  Wspomaganie homeopatycznei antyhomotoksyczne terapii chorób układu krążenia.
 5. Zastosowanie leków homeopatycznych i antyhomotoksycznych w nadciśnieniu tętniczym.
 6. Zastosowaniu leków homeopatycznych i antyhomotoksycznych w zaburzeniach rytmu serca.
 7. Leki homeopatyczne i antyhomotoksyczne w terapii niedokrwienia mięśnia serca; wspomaganie homeopatyczne i antyhomotoksyczne terapii choroby niedokrwiennej serca i zawału serca.
 8. Zastosowanie leków homeopatycznych i antyhomotoksycznych w terapii niewydolności serca
 9. Leki homeopatyczne i antyhomotoksyczne w terapii chorób tętniczych i żylnych

 

 

 

 

Prowadzenie: Zenobiusz Żołnowski

WYMIAR GODZIN: 17

 

 

 

Homeopatia w leczeniu zwierząt

HOMEOPATIA W LECZENIU ZWIERZĄT DOMOWYCH

CELE ZAJĘĆ:

Zapoznanie wlaścicieli zwierząt domowych w niesieniu pomocy weterynaryjnej za pomocą leków homeopatycznych

PROGRAM NAUCZANIA:

1. Podstawy teoretyczne homeopatii.
2. Rodzaje leków homeopatycznych i możliwości ich zastosowania w leczeniu zwierząt domowych.
3. Przykładowe schematy leczenia niektórych chorób psów i kotów
 
Szczegółowe informacje na temat szkolenia zawarte w dalszej części.

Zastosowanie leków homeopatycznych w leczeniu bólów głowy i bólów w obrębie twarzy

 ZASTOSOWANIE LEKÓW HOMEOPATYCZNYCH W LECZENIU BÓLÓW GŁOWY  I BÓLÓW W OBRĘBIE TWARZY

PROGRAM NAUCZANIA:

 1. Bóle głowy, którym towarzyszą objawy ze strony układu krążenia.
 2. Leczenie homeopatyczne migren prawdziwych.
 3. Bóle głowy, którym towarzyszą objawy ze strony przewodu pokarmowego.
 4. Bóle głowy, którym towarzyszą objawy chorobowe ze strony kręgosłupa szyjnego.
 5. Bóle głowy, którym towarzyszą objawy nerwicowe.
 6. Bóle neuralgiczne w obrębie twarzy.
 7. Materia Medica leków homeopatycznych stosowanych w leczeniu bólów głowy oraz bólów w obrębie twarzy.
 8. Kompleksowe leki homeopatyczne.