Homeopatia – kurs 21 miesięczny – nowa edycja 25-26 marca 2023

Kurs Homeopatii Klinicznej jest prowadzony przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego CREATOR.

Rozpoczęcie nowej edycji: 25-26 marca 2023

Ośrodek posiada 16 letnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu szkoleń.

Na podstawie posiadanych rejestrów placówka wydaje uczestnikom zaświadczenia na drukach zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Pełen zakres działania kursów z Homeopatii Klinicznej obejmuje następujące funkcje:

 1. kształcenie w zakresie homeopatia lekarzy, farmaceutów, lekarzy weterynarii, magistrów  pielęgniarstwa, magistrów zdrowia publicznego oraz magistrów wychowania fizycznego,
 2. kształcenie w zakresie homeopatia wszystkich innych osób z wykształceniem wyższym, które chcą  wiązać; zdobyte już wykształcenie z medycyną naturalną,
 3. kształcenie w zakresie homeopatia osób ze średnim wykształceniem medycznym (pielęgniarki, technicy  medyczni, technicy farmaceutyczni itp.),
 4. kształcenie osób, które już wykonują w jakiejś formie zawód naturoterapeuty i chcą uzupełnić swoje kwalifikacje,
 5. upowszechnianie wiedzy z zakresu homeopatii i innych dziedzin medycyny naturalnej w szerszych kręgach społecznych w drodze organizowania specjalnych, zwykle kilkudniowych kursów,
 6. podejmowanie badań z zakresu homeopatii, zwłaszcza nad społecznymi warunkami jej rozwoju.

 Warunkiem rozpoczęcia nauki jest posiadanie minimum wykształcenia średniego.

Nauczanie w Ośrodku OKZ będzie dostarczać jej absolwentom wiedzy i umiejętności z zakresu homeopatii i innych dziedzin medycyny naturalnej, które są niezbędne do wykonywania zawodu homeopaty.

Program kształcenia kursu z Homeopatii Klinicznej obejmuje następujące bloki przedmiotów:

A.Blok przedmiotów podstawowych (80h)

 1. anatomii i fizjologii,
 2. surowce roślinne
 3. psychologii i psychoterapii,
 4. pierwsza pomoc

B. Zjawisko hormezy i prawo podobieństw (5h)

 1. Zasada Arndta – Schulza,
 2. Hormeza jako zjawisko ogólnobiologiczne,
 3. Prawo podobieństw i jego wykorzystanie w medycynie.

 C. Historia homeopatii (5h)

 1. Prawo podobieństw i zasada małych dawek przed Hahnemanem: Paracelsus (1493-1541), i Albrecht von Haller (1708-1777),
 2. HAHNEMANN Samuel Friedrich Christian (1755-1843) i jego dzieło,
 3. Następcy Hahnemanna i homeopatia współczesna. Homeopatia w Polsce.

D. Symptomatologia homeopatyczna: (5h)

 1. pojęcie objawu i modalności,
 2. rodzaje objawów,
 3. rodzaje modalności,
 4. dobór leków homeopatycznych i ich potencji.

E. Materia Medica Homeopathica (45h)

 1. Zasięg toksykologiczno – kliniczny leku homeopatycznego,
 2. Materia Medica Homeopathica jako opis zasięgu toksykologiczno – klinicznego leku,
 3. Typ wrażliwy,
 4. Materia Medica Homeopathica wybranych leków homeopatycznych.

F. Homeopatia kliniczna (130h)

 1. Symptomatologia chorób i symptomatologia homeopatyczna,
 2. Pojęcie konstytucji. Konstytucje według Antoine Nebel: sulfuryczna, fosforyczna, karboniczna i fluoryczna,
 3. Choroby przewlekłe i skazy: psora, sykoza, tuberkulinizm,
 4. Symptomatyczne i podstawowe leki homeopatyczne. Niskie, średnie i wysokie potencje leków homeopatycznych, potencje LM,
 5. Homeopatozy,
 6. Leki homeopatyczne w leczeniu chorób układu krążenia,
 7. Leki homeopatyczne w leczeniu chorób układu oddechowego,
 8. Leki homeopatyczne w leczeniu chorób układu pokarmowego,
 9. Leki homeopatyczne w leczeniu chorób układu nerwowego i chorób psychicznych,
 10. Leki homeopatyczne w leczeniu chorób skóry,
 11. Leczenie chorób układu moczowego,
 12. Leczenie chorób kobiecych,
 13. Zastosowanie leków homeopatycznych w leczeniu chorób z zakresu ORL,
 14. Zastosowanie leków homeopatycznych w leczeniu chorób oczu,
 15. Zastosowanie leków homeopatycznych w pomocy doraźnej.

 

G. Homeopatia klasyczna (60h)

 

 1. Niezbędne narzedzia wykraczajace poza Materia Medica
 2. Królestwa w homeopatii
 3. Układ Okresowy pierwiastków – a Teoria Roślin Scholtena
 4. Metoda Sehgala
 5. Analiza, wywiad i repertoryzacja w homeopatii

H. Zastosowanie leków homeopatycznych w pierwotnej i wtórnej profilaktyce chorób (5h)

I. Badania naukowe w homeopatii (5h)

J. Homotoksykologia (10)

 Ilość godzin:

350 godzin

Czas kształcenia:

21miesięcy (jeden weekend w miesiącu)

Forma pracy:

 • wykłady,
 • prezentacje,
 • ćwiczenia,
 • warsztaty.

Zakończenie szkolenia:

egzamin dyplomowy w formie ustnej, uzyskany certyfikat zawodu homeopaty

Prowadzący:

lekarze, homeopaci

Do egzaminu mogą  przystąpić jedynie osoby, które uzyskają 80% obecności podczas całego cyklu szkoleniowego.