Certyfikacja nabytych umiejętności

Ukończenie szkolenia potwierdzamy zaświadczeniem na druku Ministerstwa Edukacji Narodowej! Zaświadczenie takie jest potwierdzeniem podwyższenia kwalifikacji zawodowych uczestnika i liczy się ono do stopnia awansu zawodowego. Stanowi ono potwierdzenie nabycia nowej wiedzy i  umiejętności zawodowych.