Seminarium Homeopatyczne

SEMINARIUM HOMEOPATYCZNE

z następujących tematów:

1. Homeopatyczne wspomaganie leczenia chorób nowotworowych

2. Zasady ewidence based homeopathy.

3. Leki homeopatyczne w leczeniu chorób dzieci i młodzieży

Opis zagadnień: 

Ad 1.Homeopatyczne możliwości wspomagania terapii onkologicznych stale są słabo rozeznawane i, co za tym idzie, tylko wyjątkowo się z nich korzysta.Tymczasem są to możliwości szerokie i znaczące. W toku seminarium zostaną przedstawione leki homeopatyczne i ich MMH, którymi można się skutecznie posłużyć we wspomaganiu leczenia chorób nowotworowych. W szczególności zostaną omówione dwie sfery problemów:

1. Komplementarne zastosowanie leków homeopatycznych w terapiach onkologicznych

2. Zastosowanie leków homeopatycznych w zapobieganiu i zwalczaniu działań ubocznych leków onkologicznych.Identyczny zakres zagadnień obejmie analiza możliwych zastosowań onkologicznych leków antyhomotoksycznych. W kontekście tych właśnie zagadnień zostanie omówione zastosowanie leków antyhomotoksycznych w ogólnej terapii choroby nowotworowej oraz zastosowanie określonych leków antyhomotoksycznych w leczeniu raków o konkretnym umiejscowieniu z uwzględnieniem t.zw. nosodów rakowych (na przykład: rak sutka – Carcinominum comp., Carcinominum mammae, Adenoma mammae injeel, Mastopathiacystica injeel)

 Ad. 2. W chwili obecnej od wszelkich leków wymaga się, aby ich skuteczność była uzasadniona w oparciu o zasady określane ogólnie jako zasady evidence based medicine. W odniesieniu do homeopatii mówi się o evidence based homeopaty. Uczestniczenie we współczesnej opiece zdrowotnej wymusza znajomość tych zasad przez homeopatów zawodowych oraz wymaga umiejętnościstosowania się do tych zasad.

  Ad 3. Terapia homeopatyczna chorób dzieci i młodzieży systematycznie wzbogaca asortyment leków (np. kompleksy antyhomotoksyczne) oraz metody ich stosowania zwłaszcza w sferze zastępowania antybiotyków lekami homeopatycznymi. Seminarium obejmuje m. in. analizę możliwości oraz granice takiego zastępowania.

 

TERMIN:  

zrealizowane: 6-7.11.2010

Sobota: 10.00-18.00

Niedziela: 9.00-15.00

CENA: 220 zł
PROWADZĄCY: lek.med. Zenobiusz Żołnowski
MIEJSCE: Akademia Zdrowia i Edukacji Twórczej "Creator" Łódź, Pl. Wolności 12, II p.
ILOŚĆ MIEJSC: 10 – 12
ZAPISY:

drogą elektroniczną lub telefoniczną:

42 632 25 91, 0 512 370 212, biuro@creator.edu.pl