Asertywność w życiu codziennym

ASERTYWNOŚĆ W ŻYCIU CODZIENYM – WARSZTAT

PROGRAM NAUCZANIA:

Cele nauczania:

 • nabycie postaw i zachowań podkreślających własną wartość i wyrobienie szacunku do siebie samego

Asertywność – to:

 • Przeświadczenie, że Twoje opinie, przekonania, myśli i uczucia są równie ważne jak czyjekolwiek i że inni ludzie również mają prawo żywić takie przeświadczenie o sobie.
 • Jest to więc świadomość swoich własnych praw, ale przy jednoczesnym uznaniu takich samych praw innych ludzi.
 • Asertywność to utrzymywanie stałego kontaktu z własnymi potrzebami i pragnieniami.
 • To wyrażanie samego siebie w sposób jasny i bezpośredni oraz przywiązywanie znaczenia do tego co się myśli i czuje.
 • To też uznawanie wartości samego siebie takim jakim się jest, ze świadomością swoich możliwości i ograniczeń.

W zachowaniu asertywnym wyrażamy swoje uczucia, postawy, życzenia, opinie lub prawa w sposób bezpośredni, stanowczy i uczciwy respektując jednocześnie postawy, życzenia, opinie i prawa drugiej osoby.

Zachowanie asertywne odróżnia się od zachowania agresywnego, gdzie wyrażając swoje uczucia, postawy, opinie lub prawa nie respektuje się tych samych elementów u innych osób.

Podstawowym warunkiem asertywności jest szczerość.

W rozmowie często zdarza się, że "redagujemy" to co chcemy powiedzieć. Być może robimy to w celu wywołania odpowiedniego wrażenia, a może dlatego żeby nie urazić rozmówcy lub by go skłonić do zrobienia czegoś, na czym nam zależy. A zatem porozumienie nie jest szczere, otwarte. Asertywne porozumienie oznacza w istocie mówienie prawdy.

Asertywność wiąże się również z przyjmowaniem odpowiedzialności za własne życie i dokonywane wybory.

Zagadnienia :

 • Pojęcie asertywności.
 • Badanie poziomu asertywmego zachowania uczestników warsztatu.
 • Związek poczucia własnej wartości z asertywną postawą wobec życia.
 • Zasady asertywności.
 • Jak bronić własnych praw nie raniąc innych?
 • Przyjmowanie odpowiedzialności za własne życie i dokonywanie wyboru ? jestem dorosły.
 • Dlaczego słowo ”nie” wzbudza negatywne emocje?
 • Moje prawa osobiste.
 • Asertywne pojmowanie ocen.
 • Asertywne pojmowanie pochwał.
 • Cztery etapy asertywnego zachowania.
 • Wyrażanie gniewu w sposób asertywny.
 • Uległość-agresja – ćwiczenie.
 • Ćwiczenie zatytułowane ”spadek” – badanie poziomu asertywności.
 • Monolog wewnętrzny – ćwiczenie.
 • Skala asertywnego zachowania – ocena uczestników.
 • Ewaluacja zachowań i postaw w kontaktach  z innymi

Szczegóły:

TERMIN:

26-27 kwietnia 2014

CENA:

250 zł

SPOSÓB REALIZACJI ZAJĘĆ:

warsztaty

PROWADZĄCY:

trener-praktyk

MIEJSCE:

Akademia Zdrowia i Edukacji Twórczej "Creator" Łódź, Pl. Wolności 12, II p.

ZAPISY:

   biuro@creato.edu.pl lub 42 632 25 91