Asertywnośc w relacjach zawodowych

ASERTYWNOŚĆ W RELACJACH ZAWODOWYCH

– WARSZTAT

Szkolenie przeznaczone jest dla: 

 pracowników  tzw.zawodów pomocowych: pielęgniarek, rehabilitantów, opiekunów osób starszych, pracowników socjalnych, pracowników hospicjum, wolontariuszy oraz osób zainteresowanych tematem 

CEL ZAJĘĆ   Podniesienie profesjonalizmu w obsłudze klienta; wdrażanie nowych modeli i strategii zachowań u  pracowników;  tworzenie nowoczesnego i kompetentnego wizerunku instytucji 

 W PROGRAMIE M.INN.:

1. Techniki wspierające zachowania asertywne.

2. Jak asertywnie powiedzieć NIE?

3. Werbalne sygnały asertywności.

4. Obrona swoich granic.

5. Ćwiczenia w odmawianiu

Szkolenie jest ukierunkowane pod pracę z osobami podopiecznymi. Na zajęciach zostaną przedstawione metody i techniki  pracy, które będą przydatne w kontakcie m.in. z osobami starszymi, chorymi, zaniedbanymi spłecznie,

Celem zajęć jest poznanie technik, które uniemożliwią stosowanie manipulacji,  będą przydatne w motywowaniu podopiecznych do zmian,  rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych,  unikaniu zachowań agresywnycvh lub egoistycznych. 

 

TERMIN:  

10-11 maja 2014 

sobota: 10.00-19.00, niedziela: 9.00-15.00

CENA: 320zł wraz z sobotnim obiadem
PROWADZĄCY:

mgr psychologii

MIEJSCE: Akademia Zdrowia i Edukacji Twórczej "Creator" Łódź, Pl. Wolności 12, II p.
ILOŚĆ MIEJSC: 12
ZAPISY: tel. 42 632 25 91, 512 370 212 biuro@creator.edu.pl