Praca z kli.przejaw. zach. samobójcze

PRACA Z KLIENTEM PRZEJAWIAJĄCYM ZACHOWANIA

 SAMOBÓJCZE LUB SAMOOKALECZAJĄCYM SIĘ

(Pomoc psychologiczna dla osób chorych przewlekle i będących w żałobie)

Szkolenie przeznaczone jest dla: 

 pracowników: MOPS, PCPR, DPS, policji, straży miejskiej, organizacji pozarządowych

szczególnie: pracowników socjalnych,wolontariuszy,

Uczestnicy szkolenia będą mogli uzupełnić swoją wiedzę dotyczącą oceny ryzyka i diagnozowania zagrożenia samobójstwem i samouszkodzeniami oraz nabędą umiejętności praktyczne poprzez poznanie strategii terapeutycznych stosowanych w pracy z osobami zagrożonymi samobójstwem i samookaleczającymi się. 

Cel zajęć:   nabycie przez uczestników wiedzy na temat pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej w obliczu utraty i żałoby.

Termin:   5-6 lipca 2014                                          Miejsce:   Łódź 

sobota: 10.00-14.00, 15.00-19.00, niedziela; 9.00-15.00 

   Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty pomocy psychologicznej w sytuacji przeżywanego kryzysu. Ponadto uczestnicy będą mogli nabyć wiedzę na temat pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej w obliczu utraty i żałoby.

Program szkolenia: 

Kryzys i interwencja kryzysowa– podejścia teoretyczne i definicje– teorie kryzysu /analityczne, poznawcze, systemowe/– specyfika interwencji kryzysowej – diagnoza w interwencji kryzysowej – techniki i narzędzia– działania interwencyjne, procedury stosowane w skutecznej interwencji kryzysowej – zagadnienia bezpieczeństwa i granic w interwencji kryzysowej  Interwencje w zakresie pomocy klientom przejawiającym zachowania samobójcze lub samookaleczającym sięepidemiologia, rodzaje zachowań suicydalnych– ocena zagrożenia samobójczego u osób przeżywających kryzys, czynniki indywidualne, rodzinne, środowiskowe– specyfika kryzysu suicydalnego, diagnoza zagrożenia– prowadzenia interwencji wobec osób z myślami i zamiarami samobójczymi, po próbach samobójczych interwencja wobec rodziny po zamachu samobójczym zachowania autoagresywne młodzieży (motywy, rodzaje, sposoby radzenia sobie) Kryzys utraty osoby bliskiej– dynamika procesu żałoby– zjawiska patologiczne w przebiegu procesu /zablokowanie, wycofanie się, żałoba odroczona, reakcja zniekształcona, patologiczna identyfikacja/– mechanizmy dysfunkcji w procesie przeżywania utraty– zjawisko żałoby antycypowanej– interwencja i terapia w sytuacji traumatycznej żałoby

Uczestnicy po zakończonych zajęciach uzyskuja certyfikaty ukończenia szkolenia

TERMIN:  

       5-6.07.2014 Łódź

   sobota: 10.00-14.00, 15.00-19.00,

   niedziela; 9.00-15.00      

CENA:

320zł Cena zawiera: udział w zajęciach,serwis kawowy, 2 obiady (II dania), materiały do zajęć

PROWADZĄCY:

Ewa Rosiak-Gawin: mgr psychologii, mediator, prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, udziela pomocy psychologicznej dla odób będących w kryzysie, prowadzi grupy wspracie dla osób będących w żałobie.

MIEJSCE:

Akademia Zdrowia i Edukacji Twórczej "Creator" Łódź, Pl. Wolności 12, II p.

ILOŚĆ MIEJSC: 12
ZAPISY:

tel. 42 632 25 91,  biuro@creator.edu.pl