WARSZTAT PRACY HOMEOPATY – NIEZBĘDNE NARZEDZIA WYKRACZAJACE POZA MATERIA MEDICA

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane tematyką homeopatii

oraz absolwentów kursu homeopatii na seminarium:

 WARSZTAT PRACY HOMEOPATY – NIEZBĘDNE NARZĘDZIA WYKRACZAJĄCE POZA MATERIA MEDICA

Cel zajęć: doskonalenie umiejętności znajdowania similimum w pracy z pacjentem.

Harmonogram seminarium:

Sobota (24 marca)

10:00-12:15 Materia Medica a Repertorium + Struktura Repertoium

12:15-12:30 Przerwa kawowa

12:30-14:00 Przykłady praktyczne użycia Repertorium

14:00-15:00 Przerwa obiadowa

15:00-16:30 Selekcja wyniku repertoryzacji w oparciu o różnicowanie Królestw  – wprowadzenie

16:30-16:45 Przerwa kawowa

16:45-19:00 Układ okresowy pierwiastków – wprowadzenie

Niedziela (25 marca)

09:00-10:30 Wprowadzenie do metody Sehgala – szybki dobór leku u dzieci dzięki obserwacji zachowania: gesty / mowa ciała

10:30-10:45 Przerwa kawowa

10:45-11:30 Specyfika wywiadu homeopatycznego u dzieci

11:30-11:45 Przerwa kawowa

11:45-13:15 Przełożenie mowy ciała na język repertorium – najbardziej przydatne rubryki umysłowe u dzieci / różnicowanie

13:15-13:30 Przerwa kawowa

13:30-15:00 Przypadki / repertoryzacja

 

SEMINARIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU HOMEOPATII I HOMOTOKSYKOLOGII

W dniach 07 – 08 maja 2016 r. zapraszamy na: 
 SEMINARIUM PODYPLOMOWE Z ZAKRESU HOMEOPATII  I HOMOTOKSYKOLOGII

TEMAT:
Podstawy fizjologii i patofizjologii
chorób układu krążenia

Seminaria te są przewidziane dla homeopatów, którzy ukończyli szkolenie I stopnia (minium 360godz.) i uzyskali dyplom homeopaty zawodowego.      Seminaria mają na celu aktualizację wiedzy i umiejętności już posiadanych (wykłady i dyskusje typu refreshment training) oraz pozyskanie nowej wiedzy dostarczanej  zarówno przez najnowsze wyniki badań naukowych podstawowych w zakresie istotnym dla homeopatii jak i wyniki badań klinicznych nad zakresami skuteczności  leków homeopatycznych.

 

PROGRAM ZAJĘĆ:

 

 1. Anatomiczna i histopatologiczna budowa serca, ukrwienie serca.
 2. Powstawanie i przewodzenie impulsów w sercu.
 3. Układ naczyniowy.Budowa i rozmieszczenie naczyń krwionośnych, tętnic i żył. Naczynia limfatyczne.
 4. Krążęnie płucne i krążenie ogólne. Krążenie włośniczkowe.
  Wspomaganie homeopatycznei antyhomotoksyczne terapii chorób układu krążenia.
 5. Zastosowanie leków homeopatycznych i antyhomotoksycznych w nadciśnieniu tętniczym.
 6. Zastosowaniu leków homeopatycznych i antyhomotoksycznych w zaburzeniach rytmu serca.
 7. Leki homeopatyczne i antyhomotoksyczne w terapii niedokrwienia mięśnia serca; wspomaganie homeopatyczne i antyhomotoksyczne terapii choroby niedokrwiennej serca i zawału serca.
 8. Zastosowanie leków homeopatycznych i antyhomotoksycznych w terapii niewydolności serca
 9. Leki homeopatyczne i antyhomotoksyczne w terapii chorób tętniczych i żylnych

 

 

 

 

Prowadzenie: Zenobiusz Żołnowski

WYMIAR GODZIN: 17

 

 

 

Leczenie homeopatyczne bólów głowy

Zenobiusz Żołnowski
Mastere International de Terapeutique Homeopatthic
Otolaryngolog  

Leczenie homeopatyczne bólów głowy

Wprowadzenie

Ból jest przykrym i wielce dokuczliwym doznaniem. Powstaje na skutek podrażnienia bólowych zakończeń nerwów czuciowych. Zakończenia te mają bardzo prostą budowę. Stanowią, właściwie wolne końcówki wypustek komórek czuciowych. Są rozmieszczone we wszystkich żywych fragmentach ludzkiego ciała. Fragmenty paznokci i włosów, które możemy swobodnie i bezbólo¬wo obcinać, nie stanowią już żywych tkanek.
Podrażnienie bólowych zakończeń nerwów czuciowych powstaje na skutek działania bądź to bodźców zewnętrznych, na przykład, urazów fizycznych i chemicznych bądź to na skutek działania bodźców wewnętrznych związa¬nych z procesami chorobowymi toczącymi się w różnych tkankach i narządach.
Ból odczuwa się dopiero wówczas, gdy nasilenie bodźców przekracza tzw. granice fizjologiczne. Wrażliwość bólowa ma charakter osobniczy. Jest różna w zależności, na przykład, od wieku: noworodki są prawie niewrażliwe na ból, natomiast dzieci są bardziej wraż1iwe od dorosłych.