O lekach homeopatycznych i zasadach ich doboru

Zenobiusz Żołnowski
Mastere International de Terapeutique Homeopatthic
Otolaryngolog  

O lekach homeopatycznych i zasadach ich doboru

Notatka ta jest poświęcona ogólnej charakterystyce leków homeopatycznych.
Podstaw teoretycznych stosowania leków homeopatycznych dostarcza oczywiście homeopatia, która  jest dziedziną medycyny naturalnej. Stosowanie tych leków jest już dość szeroko rozpowszechnioną metodą wspierania terapeutycznego chorych. Jest tak zarówno w Europie jak w Stanach Zjednoczonych oraz krajach Dalekiego Wschodu. W krajach Dalekiego Wschodu jest często jedną z głównych domen terapii zachowawczej.

Leki homeopatyczne w zwalczaniu cywilizacyjnych dolegliwości mentalnych

Zenobiusz Żołnowski
Mastere International de Terapeutique Homeopatthic
Otolaryngolog  

Leki homeopatyczne w zwalczaniu cywilizacyjnych dolegliwości mentalnych

(zaburzenia w sferze emocji i zachowania – lęk, trema, poirytowanie i złość, bezsenność)

Pojęcie „choroby cywilizacyjne” posiada  dość szeroki zakres. Przyjmuje się jednak na ogół, że obejmuje on wszystkie negatywne konsekwencje zdrowotne związane ze współczesnymi warunkami życia, zwłaszcza tymi, w których brakuje w stopniu maksymalnym codziennych naturalnych okoliczności życiowych; naturalnych a więc danych przez samą naturę nie zaś wytworzonych przez człowieka. Inaczej mówiąc, chodzi o konsekwencje wywoływane przez zachwianie równowagi pomiędzy elementami naturalnymi i cywilizacyjnymi środowiska, w którym żyje człowiek. Negatywne konsekwencje zdrowotne takiego zachwiania równowagi nazywa się właśnie chorobami cywilizacyjnymi.

Seminarium Homeopatyczne

SEMINARIUM HOMEOPATYCZNE

z następujących tematów:

1. Homeopatyczne wspomaganie leczenia chorób nowotworowych

2. Zasady ewidence based homeopathy.

3. Leki homeopatyczne w leczeniu chorób dzieci i młodzieży