SEMINARIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU HOMEOPATII I HOMOTOKSYKOLOGII

W dniach 07 – 08 maja 2016 r. zapraszamy na: 
 SEMINARIUM PODYPLOMOWE Z ZAKRESU HOMEOPATII  I HOMOTOKSYKOLOGII

TEMAT:
Podstawy fizjologii i patofizjologii
chorób układu krążenia

Seminaria te są przewidziane dla homeopatów, którzy ukończyli szkolenie I stopnia (minium 360godz.) i uzyskali dyplom homeopaty zawodowego.      Seminaria mają na celu aktualizację wiedzy i umiejętności już posiadanych (wykłady i dyskusje typu refreshment training) oraz pozyskanie nowej wiedzy dostarczanej  zarówno przez najnowsze wyniki badań naukowych podstawowych w zakresie istotnym dla homeopatii jak i wyniki badań klinicznych nad zakresami skuteczności  leków homeopatycznych.

 

PROGRAM ZAJĘĆ:

 

 1. Anatomiczna i histopatologiczna budowa serca, ukrwienie serca.
 2. Powstawanie i przewodzenie impulsów w sercu.
 3. Układ naczyniowy.Budowa i rozmieszczenie naczyń krwionośnych, tętnic i żył. Naczynia limfatyczne.
 4. Krążęnie płucne i krążenie ogólne. Krążenie włośniczkowe.
  Wspomaganie homeopatycznei antyhomotoksyczne terapii chorób układu krążenia.
 5. Zastosowanie leków homeopatycznych i antyhomotoksycznych w nadciśnieniu tętniczym.
 6. Zastosowaniu leków homeopatycznych i antyhomotoksycznych w zaburzeniach rytmu serca.
 7. Leki homeopatyczne i antyhomotoksyczne w terapii niedokrwienia mięśnia serca; wspomaganie homeopatyczne i antyhomotoksyczne terapii choroby niedokrwiennej serca i zawału serca.
 8. Zastosowanie leków homeopatycznych i antyhomotoksycznych w terapii niewydolności serca
 9. Leki homeopatyczne i antyhomotoksyczne w terapii chorób tętniczych i żylnych

 

 

 

 

Prowadzenie: Zenobiusz Żołnowski

WYMIAR GODZIN: 17

 

 

 

Leczenie homeopatyczne bólów głowy

Zenobiusz Żołnowski
Mastere International de Terapeutique Homeopatthic
Otolaryngolog  

Leczenie homeopatyczne bólów głowy

Wprowadzenie

Ból jest przykrym i wielce dokuczliwym doznaniem. Powstaje na skutek podrażnienia bólowych zakończeń nerwów czuciowych. Zakończenia te mają bardzo prostą budowę. Stanowią, właściwie wolne końcówki wypustek komórek czuciowych. Są rozmieszczone we wszystkich żywych fragmentach ludzkiego ciała. Fragmenty paznokci i włosów, które możemy swobodnie i bezbólo¬wo obcinać, nie stanowią już żywych tkanek.
Podrażnienie bólowych zakończeń nerwów czuciowych powstaje na skutek działania bądź to bodźców zewnętrznych, na przykład, urazów fizycznych i chemicznych bądź to na skutek działania bodźców wewnętrznych związa¬nych z procesami chorobowymi toczącymi się w różnych tkankach i narządach.
Ból odczuwa się dopiero wówczas, gdy nasilenie bodźców przekracza tzw. granice fizjologiczne. Wrażliwość bólowa ma charakter osobniczy. Jest różna w zależności, na przykład, od wieku: noworodki są prawie niewrażliwe na ból, natomiast dzieci są bardziej wraż1iwe od dorosłych.

Homeopatia w leczeniu zwierząt

HOMEOPATIA W LECZENIU ZWIERZĄT DOMOWYCH

CELE ZAJĘĆ:

Zapoznanie wlaścicieli zwierząt domowych w niesieniu pomocy weterynaryjnej za pomocą leków homeopatycznych

PROGRAM NAUCZANIA:

1. Podstawy teoretyczne homeopatii.
2. Rodzaje leków homeopatycznych i możliwości ich zastosowania w leczeniu zwierząt domowych.
3. Przykładowe schematy leczenia niektórych chorób psów i kotów
 
Szczegółowe informacje na temat szkolenia zawarte w dalszej części.

Homeopatia – zasady i metody leczenia

ZASADY I METODY HOMEOPATII

PROGRAM NAUCZANIA:

 1. Zjawisko hormezy i prawo podobieństw.
 2. Zasada Arndta-Schulza i zjawisko hormezy.
 3. Hormeza jako zjawisko ogólnobiologiczne.
 4. Prawo podobieństw i jego wykorzystanie w medycynie.
 5. Zasada nieskończenie małych dawek oraz zasada potencjalizacji.
 6. Leki homeopatyczne:
  – pochodzenie,
  – dawkowanie,
  – dobór potencji.
 7. Zakres toksykologiczno-kliniczny i materia medica leków homeopatycznych.
  – leki homeopatyczne pojedyncze i kompleksowe.
 8. Leki homeopatyczne symptomatyczne i podstawowe.
  – skazowe,
  – konstytucyjne.
 9. Dobieranie leków do typu wrazliwości homeopatycznej.

Zastosowanie leków homeopatycznych w leczeniu bólów głowy i bólów w obrębie twarzy

 ZASTOSOWANIE LEKÓW HOMEOPATYCZNYCH W LECZENIU BÓLÓW GŁOWY  I BÓLÓW W OBRĘBIE TWARZY

PROGRAM NAUCZANIA:

 1. Bóle głowy, którym towarzyszą objawy ze strony układu krążenia.
 2. Leczenie homeopatyczne migren prawdziwych.
 3. Bóle głowy, którym towarzyszą objawy ze strony przewodu pokarmowego.
 4. Bóle głowy, którym towarzyszą objawy chorobowe ze strony kręgosłupa szyjnego.
 5. Bóle głowy, którym towarzyszą objawy nerwicowe.
 6. Bóle neuralgiczne w obrębie twarzy.
 7. Materia Medica leków homeopatycznych stosowanych w leczeniu bólów głowy oraz bólów w obrębie twarzy.
 8. Kompleksowe leki homeopatyczne.

Podstawy terapii homeopatycznej i homotoksycznej dla lekarzy weterynarii

 Podstawy terapii homeopatycznej i homotoksycznej dla lekarzy weterynarii

CELE NAUCZANIA:

Zapoznanie lekarzy weterynarii z zakresem możliwości  stosowania leków homeopatycznych i antyhomotoksycznych w leczeniu zwierząt.

PROGRAM NAUCZANIA:

 1. Zasady metodologiczne homeopatii.
 2. Terapia pojedynczymi lekami homeopatycznymi.
 3. Terapia kompleksami homeopatycznymi.
 4. Terapia antyhomotoksyczna.
 5. Schematy leczenia konkretnych przypadków.

Leki homeopatyczne w terapii i profilaktyce nieżytów górnych dróg oddechowych

Zenobiusz Żołnowski
Mastere International de Terapeutique Homeopatthic
Otolaryngolog  

Leki homeopatyczne w terapii i profilaktyce nieżytów górnych dróg oddechowych

Znane jest dobrze zjawisko antybiotykooporności, które polega na pojawianiu się bakterii niewrażliwych na antybiotyki. Zjawisko to nabiera obecnie wręcz cech epidemicznych. Coraz więcej szczepów bakteryjnych nie może być leczonych skutecznie antybiotykami. Liczba szczepów bakterii antybiotykoopornych gwałtownie przyrasta. Wiele opornych patogenów bakteryjnych rozprzestrzenia się też geograficznie. Zmieniają się ponadto mechanizmy nabywania przez nie oporności. Pojawia się wiele gatunków bakterii wieloopornych czyli opornych na coraz większą liczbę antybiotyków. Lekarze mają coraz częściej problemy z doborem właściwego leczenia. Wiele antybiotyków straciła swoją skuteczność a w dodatku coraz mniej przybywa nowych leków przeciwbakteryjnych. Oporność i wielooporność w wielu przypadkach wyeliminowała z terapii najbardziej skuteczne i bardziej bezpieczne leki.
Nic więc dziwnego, że ożywiają się zainteresowania alternatywnymi wobec antybiotyków metodami zwalczania zakażeń bakteryjnych: z jednej strony szczepieniami ochronnymi z drugiej – profilaktyką i terapią homeopatyczną, które sięgają do pozaimunologicznych sposobów wzmagania naturalnej odporności organizmu. Odnosi się to oczywiście także do chorób przeziębieniowych, o których w tej notatce będzie głównie mowa.

Homeopatyczne leczenie kaszlu

HOMEOPATYCZNE LECZENIE KASZLU

Kaszel jest bodajże najczęstszą dolegliwością, która dotyka człowieka. Nie stanowi on jednakże odrębnej, samoistnej choroby. Może on występować w wielu i niekiedy znacznie różniących się od siebie stanach chorobowych. Pojawia się, na przykład, w zapaleniu opłucnej, co nie budzi zdziwienia i nie jest zaskoczeniem. Inaczej jest, gdy chodzi o kaszel wywołany podrażnieniem zapalnym przewodu słuchowego zewnętrznego. Wtedy z pewnością nie spodziewamy się go w ogóle.