Metody szybkiego uczenia się

METODY SZYBKIEGO UCZENIA SIĘ

– dla młodzieży i osób dorosłych –

CEL ZAJĘĆ:

Nowe koncepcje kształcenia, które polegają na wykorzystaniu wyobraźni, wolnych skojarzeń i ciągłym rozwoju pamięci zakładają, iż w każdym z nas drzemią nieograniczone możliwości rozwoju i kreowania siebie i otoczenia, dzięki którym nauka może się stać prawdziwą przyjemnością i przygodą a nie jedynie przykrym obowiązkiem. Dodatkowo metody te mogą być z powodzeniem wykorzystywane  nie tylko przy uczeniu się konkretnego przedmiotu, lecz także w codziennych sytuacjach.
    W rezultacie lepsza pamięć, lepsza świadomość, to także szybsze podejmowanie decyzji, większa chęć do działania i realizowania własnych celów oraz zamierzeń.

Zajęcia maja na celu:

 • Opanowanie technik usprawniających pamięć (tak wzrokową, słuchową jak i kinetyczną)
 • Pobudzenie własnej wyobraźni poprzez częstsze korzystanie ze skojarzeń by łatwiej i efektywniej zapamiętywać oraz poruszać się w dzisiejszym, tak szybko zmieniającym się świecie (zestawy obrazów, symboli i kolorów zapewniających lepsze zapamiętywanie i co szczególnie ważne, odtwarzanie poznanej wiedzy
 • Umiejętność korzystania z metody "brainstorm" " burzy mózgu"
 • Nauka motywacji i stawiania celów,
 • Zapoznanie z różnymi technikami zapamiętywania i budowania skojarzeń,
 • Rozwijanie umiejętności pracy z własnym umysłem i ciałem,
 • Umiejętne korzystanie z techniki twórczego myślenia,
 • Obserwacja własnych osiągnięć.

Zajęcia mają charakter warsztatowy i obejmują w głównej mierze ćwiczenia mające na celu wskazanie zależności pomiędzy stanem psychofizycznym uczącego się a jego osiągnięciami. Pozwalają doświadczać tych metod a nie jedynie teoretycznie je przyjąć. Mają w końcu zachęcać jednostki do dalszego poszukiwania własnych możliwości i rozwoju twórczych zdolności.

 PROGRAM NAUCZANIA:

 • Metody uczenia się (wady i zalety dawnych i współczesnych metod uczenia się).
 • Style uczenia się (wzrokowy, słuchowy, kinestyczny) i jak je rozpoznawać?
 • Jak się uczyć i dlaczego?
 • Sztuka stawiania sobie celów i ich wpływ na naukę.
 • Czy nauka może być zabawą i przygodą?
 • Potęga motywacji.
 • Pobudzanie i kształtowanie własnych zainteresowań.
 • Sens i umiejętne korzystanie z ”burzy mózgu” (brainstorm)
 • Twórcze i odtwórcze myślenie oraz działanie.
 • Funkcjonowanie umysłu i możliwości jego wykorzystania.
 • Siła wyobraźni i skojarzeń.
 • Graficzne formy wspomagania procesu uczenia się (wykresy, tabele, ”mind-maping”, kolory itp.)
 • Czy stres ma wpływ na naukę? Jak radzić sobie ze stresem?
 • Znaczenie relaksu podczas nauki (muzyka aktywizująca pracę umysłu i całego ciała, ćwiczenia fizyczne relaksujące organizm, arteterapia).
 • Jak zdawać egzaminy w poczuciu pewności siebie i wewnętrznego spokoju?
 • Efektywnie sporządzanie notatek.
 • Jak szybko i wydajnie czytać?
 • Sztuka efektywnego słuchania.
 • Jak uczyć się języków obcych? (w tym elementy języka angielskiego, czy np. japońskiego)
 • Jak zapamiętywać: liczby, nazwiska, daty, imiona, fakty, twarze, numery telefonów, słówka, wyrażenia, wzory itp.

Szczegóły

TERMIN:

      26-27.04.2014

CENA:

360zł (za 2 weekiendy) 

SPOSÓB REALIZACJI ZAJĘĆ:

ćwiczenia,warsztaty 

PROWADZĄCY:

mgr Andrzej Siepetowski (metodyk nauczania językow obcych)

MIEJSCE:

Akademia Zdrowia i Edukacji Twórczej "Creator" Łódź, Pl. Wolności 12, II p.

ILOŚĆ MIEJSC:

wg zgłoszeń

ZAPISY:

   biuro@creator.edu.pl, 42 632 25 91