Warsztat kształcenia umiejętn. pracy z osob. używaj. substancji psychoaktywnych

WARSZTAT KSZTAŁCENIA UMIEJĘTNOŚCI PRACY

 Z OSOBAMI UŻYWAJĄCYMI SUBSTANCJI

 PSYCHOAKTYWNYCH

Szkolenie przeznaczone jest dla: 

 psychologów, terapeutów, nauczycieli, pielęgniarek, wolontariuszy, pracowników: socjalnych, MOPS, PCPR, fundacji, stowarzyszeń, itp. instytucji 

Cel zajęć:zwiększanie skuteczności działań terapeutycznych w pracy z osobami używającymi substancji psychoaktywnych 

W PROGRAMIE m.in..:

1. Defincja i klasyfikacje narkotyków.

2. Modele używania narkotyków.

3. Rozpoznawanie objawów używania substancji psychoaktywnych.

4. Kryteria uzależnienia.

5. Funkcje używki.

6. Przyczyny sięgania po narkotyki.

7. Obraz człowieka uzależnionego.

8. Organizacja pierwszej sesji.

Prowadzenie: certyfikowany terapeuta uzależnień. Wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków i alkoholu.

Doświadczenie w pracy z osobami osadzonymi w zakładach karnych, dziećmi i młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych.

TERMIN:  

30-31.08.2014

sobota: 10.30-14.30 i 15.30 -19.00,

niedziela: 9.00-15.00

CENA: 320zł
PROWADZĄCY: certyfikowany terapeuta  uzależnień, wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od narkotyków i alkoholu. 
MIEJSCE: Akademia Zdrowia i Edukacji Twórczej "Creator" Łódź, Pl. Wolności 12, II p.
ILOŚĆ MIEJSC: 15
ZAPISY: tel. 42 632 25 91, 512 370 212