Komunikacja – przełamywanie barier

KOMUNIKACJA 

– przełamywanie barier

Szkolenie przeznaczone jest dla: 

psychologów,  pielęgniarek, rehabilitantów, opiekunów osób starszych, pracowników socjalnych, pracowników hospicjum, wolontariuszy oraz osób zainteresowanych tematem 

 W PROGRAMIE M.INN.:

1. Wprowadzenie do problematyki z zakresu kontaktów międzyludzkich.

2. Komunikacja werbalna i niewerbalna.

3. Rodzaje i warunki poprawnej komunikacji.

4.Czynniki osobowościowe w procesie porozumiewania się: (m.in. asertywność, motywowanie, nagroda, pochwała, krytyka, negocjacje, popełnianie błędów, zachowania egocentryczne).

5. Sytuacje trudne w miejscu pracy (m.in. konflikty, zachowania agresywne, rywalizacja i współpraca w grupie, stres zawodowy, wypalenie zawodowe).

Na szkoleniu zostana przedstawione techniki i metody pracy przydatne dla osób z zawodów tzw. pomocowych, które na co dzień pracują z ludźmi, którymi się opiekują  i mają do czynienia z m.in. z trudnymi sytuacjami typu: motywowanie podopiecznych do zmian,  rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,  zachowania agresywne lub egoistyczne. 

 

TERMIN:  

     7-8 czerwca 2014

sobota: 10.00-19.00, niedziela: 9.00-15.00

CENA: 320 zł wraz z sobotnim obiadem
PROWADZĄCY:

mgr psychologii

MIEJSCE: Akademia Zdrowia i Edukacji Twórczej "Creator" Łódź, Pl. Wolności 12, II p.
ILOŚĆ MIEJSC: 18
ZAPISY: tel. 42 632 25 91, 0 512 370 212 biuro@creator.edu.pl