Warsztaty Rozwoju Osobistego

WARSZTATY ROZWOJU  OSOBISTEGO

rekrutacja dla Łodzi na zajęcia popołudniowe w czwartki

 

Po 32 godzinach zajęć – uczestnicy otrzymują zaświadczenia na druku zatwierdzonym przez Ministra Edukacji Narodowej.

Zaświadczenia traktowane są jako podwyższanie kwalfikacji zawodowych. 

Program kierowany jest do:

– nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracujących z dziećmi i młodzieżą,

– studentów,

– osób dążących do pogłębienia własnych dyspozycji twórczych i dążących
   do
 poznania własnych emocji.

Warsztaty są organizowane w dwóch wariantach.

 
 
Program weekendowy:
1. Bezpośredniość i szczerość w wyrażaniu siebie i w komunikacji z innymi.
2. Lęk – i jak się od niego uwolnić.
3. Fałszywa swiadomość jako skutek nierozponania własnych mechanizmów lękowych.
4. Emocje, naturalna ekspresja, wyobraźnia.
5. Jak korzystać z wzorów rodzinnych a nie być ich ofiarą.
6. Rola rodziców w tworzeniu wzorca.
7. Uwalnianie negatywnych emocji.
8. Kształtowanie pozytywnego wizerunku "własnego ja"

Program rozszerzony – realizowany w cyklu cotygodniowym 
 W programie m.in:

1.Akceptacja siebie samego, jako warunek zaistnienia procesu twórczego.
praca nad swoimi emocjami.
– odkrywanie swojego wewnętrznego "ja".
2. Mechanizmy powstawania lęku.
– rozpoznawanie podstawowych mechanizmów obronnych,
– pojęcie "dziecka wewnętrznego",
– fałszywa świadomość, jako skutek nierozpoznawania własnych mechanizmów lękowych,
– poznanie metod kompensowania lęku,
– rozpoznawanie lęku i umiejętne radzenie sobie z nim.
3. Lęk w świecie społecznym.
– świat mediów, jako zagrożenie dla "ja",
– techniki manipulacji prasowej.
4. Twórczość, jako świadome uwolnienie się od barier i stereotypów,
– twórczość związana z realizacją własnego "ja".
5. Wgląd w siebie: rozpoznawanie emocji,
– uwalnianie negatywnych emocji,
– kształtowanie pozytywnego wizerunku własnego "ja".
6. Zagrożenia dla "ja".
7. Rola rodziców w tworzeniu wzorca i tożsamości kobiety i mężczyzny.
8. Miłość warunkowa i bezwarunkowa.
9. i wiele innych….

TERMIN:
Zajęcia w każdy czwartek godz. 17.00-20.00 
30 godzin dydaktycznych -8 spotkań

CENA:

całość 240 zł,  możliwość płacenia co miesiąc po 120zł.

PROWADZĄCY:

mgr Jarosław Kusza (trener z ponad 25 letnim doświadczeniem, reżyser teatralny, twórca studia eksperymentalnego "Teatr Mroku").

MIEJSCE:

Akademia Zdrowia i Edukacji Twórczej "Creator" Łódź, Pl. Wolności 12, II p.

ILOŚĆ MIEJSC:

10 – 12

ZAPISY:

   biuro@creator.edu.pl, tel. 42 632 25 91