Jak sobie radzić ze stresem i trudnymi emocjami – trening umiejętności

JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM I TRUDNYMI EMOCJAMI

 (np. złość, wstyd, lęk, poczucie winy)

– TRENING UMIEJĘTNOŚCI

Szkolenie przeznaczone jest dla:   

każdej zawodowej grupy zorientowanej na rozwój osobisty i zawodowy, doskonalającej standardy wykonywanej pracy. Szczegółnie zapraszamy  osoby działające w oparciu o kontakt interpersonalny , działania pomocowe , edukacyjne.

Cel zajęć: Zwiększenie umiejętności rozpoznawania, nazywania , wyrażania i radzenia sobie z trudnymi emocjami  i sytuacjami stresowymi.

 Szkolenie jest prowadzone  w formie wykładowo-warsztatowej. Obejmuje naukę  skutecznych sposobów percepcji  i  ekspresji  emocji  i  związanych z nimi zachowań w sytuacjach trudnych,  zarówno w  doświadczeniach życia zawodowego jak i osobistego.

Rezultaty: Uczestnik wie jak wyglądają różne formy działań terapeutycznych

i umie się nimi posługiwać 

W PROGRAMIE m.in..:

1.Emocje- źródła, funkcje

2.Modele złości /naturalna, chroniczna, unikanie/.

3.Inwentarz złości i co się za nią kryje

4.Konstruktywne wyrażanie  złości.

5.Stres-zjawisko, przyczyny, konsekwencje/świadome, nieświadome/

6.Profilaktyka, metody  radzenia sobie ze stresem

– koherencja,

-relaksacja/medytacje, wizualizacje,/

– gospodarowanie czasem, wyznaczanie, realizacja celów ,

-zwiększanie asertywności

 

TERMIN:  

24-25 maja 2014

   sobota 09.00-14.00, 15.00-19.00,niedziela 9.00-15.00 

CENA: 340zł cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, serwis kawowy, obiad 1-go dnia.
PROWADZĄCY: specjalista z zakresu pomocy społecznej
MIEJSCE: Akademia Zdrowia i Edukacji Twórczej "Creator" Łódź, Pl. Wolności 12, II p.
ILOŚĆ MIEJSC: 15
ZAPISY: tel. 42 632 25 91, 0 512 370 212 biuro@creator.edu.p