Trening umiejętności społecznych/ intra i interpersonalnych

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH/INTRA

 I INTERPERSONALNYCH

Termin: 21-22.06.2014

Szkolenie przeznaczone jest dla: 

Grupy zawodowe,/ i inne/  działające na rzecz pomocy społecznej , integracji środowiskowej ,

Szkolenie głównie  w formie warsztatowej  zorientowane na poszerzanie samoświadomości , samooceny ,wiedzy o budowaniu i jakości kontaktów społecznych

Cel zajęć:

Zwiększenie efektywności komunikowania się z otoczeniem społ. przez lepsze rozumienie siebie  i innych we wzajemnych relacjach

W PROGRAMIE m.in..:  

1. Techniki komunikowania i utrzymywania kontaktu

2. Systemy postrzegania świata/wzrokowy, słuchowy, kinestetyczny/

3. Komunikacja werbalna , niewerbalna

4. Komunikacja bez przemocy:

– wyrażanie własnych opinii,

– przyjmowanie i wyrażanie krytyki,

– przyjmowanie i wyrażanie   komplementów

5. Podstawy dobrego kontaktu

6.Obraz własnej osoby

– samoocena ,jej elementy

– doświadczanie  i wyrażanie uczuć

– rozumienie  siebie/cele, decyzyjność,  działanie/

– konstruowanie pozytywnego wizerunku

– jak o siebie dbać?

TERMIN:  

Termin: 21-22.06.2014

sobota: 11.00-14.30 i 15.30 -19.00,

niedziela: 9.00-15.00

CENA: 320zł Cena zawiera udzial w zajęciach dydaktycznych oraz obiady (I dnia)
PROWADZĄCY: mgr socjologii Izabela Kuminiak – trener.
MIEJSCE: Akademia Zdrowia i Edukacji Twórczej "Creator" Łódź, Pl. Wolności 12, II p.
ILOŚĆ MIEJSC: 15
ZAPISY: tel. 42 632 25 91, 0 512 370 212 biuro@creator.edu.p