Wewnętrzne dziecko -odkryj, zadbaj i pielęgnuj je w sobie

WEWNĘTRZNE DZIECKO

– odkryj, zadbaj i pielęgnuj je w sobie

Szkolenie przeznaczone jest dla: 

Osób z grup zawodowych pracujących z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi ,zajmującymi się interwencją, udzielaniem wsparcia w sytuacjach problemowych na poziomie emocji i relacji.

Zapraszamy także osoby indywidualne zainteresowane wewnętrznym rozwojem.

Cel zajęć:

Rozszerzenie wiedzy  na temat organizacji  i rozumienia wewnętrznych doświadczeń rozwojowych człowieka .

– Poszerzenie  warsztatu pracy o nowe metody  oddziaływania w kontakcie z podopiecznym.

Szkolenie nastawione jest nastawione na pełeniejsze rozumienie zachowań będących skutkiem wcześniejszych doświadczeń życiowych.

W PROGRAMIE m.in..:

1.Stosunek do dziecka i dzieciństwa w różnych kulturach i okresach historycznych.

2.Podstawowe potrzeby psychiczne dziecka na różnych etapach jego rozwoju.

3.Nabywanie umiejętności w procesie rozwojowym.

4.Wpływ wydarzeń z dzieciństwa na samopoczucie, postawy, zachowania w dorosłym życiu.

5.Odzyskiwanie  swojego wewnętrznego dziecka –  metody pracy.

 6.Jak chronić wewnętrzne dziecko.

TERMIN:  

26-27.04.2014

sobota: 10.00-14.30 i 15.30 -19.00,

niedziela: 9.00-15.00

CENA: 320zł
PROWADZĄCY: mgr socjologii Izabela Kuminiak – trener.
MIEJSCE: Akademia Zdrowia i Edukacji Twórczej "Creator" Łódź, Pl. Wolności 12, II p.
ILOŚĆ MIEJSC: 15
ZAPISY: tel. 42 632 25 91, 0 512 370 212 biuro@creator.edu.p