Pomoc psychologiczna dla ofiar wypadków

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA OFIAR WYPADKÓW I KATASTROF ORAZ OSÓB BĘDĄCYCH W OBLICZU UTRATY, OSIEROCENIA I ŻAŁOBY

Szkolenie przeznaczone jest dla: 

 pracowników: MOPS, PCPR, DPS, policji, straży miejskiej, organizacji pozarządowych

szczególnie: pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych,wolontariuszy,

oraz wszystkich osób zaineresowanych tematem

Cel zajęć:   uzupełnienie wiedzy uczestników dotyczącej diagnozowania ASD – ostrej reakcji na stres i PTSD – zaburzeń stresowych pourazowych oraz ćwiczenie umiejętności terapeutycznych.

Termin: 5-6 kwietnia 2014                                                     Miejsce:   Łódź  cena : 350 zł.

sobota: 11.00-14.30 i 15.30 -19.00, niedziela: 9.00-15.00  

   Szkolenie obejmuje teoretyczne i praktyczne aspekty pomocy psychologicznej w sytuacji przeżywanego kryzysu. Ponadto uczestnicy będą mogli nabyć wiedzę na temat pomocy psychologicznej i interwencji kryzysowej w obliczu utraty i żałoby.

Program szkolenia: 

Kryzys i trauma – interwencja kryzysowa w sytuacjach traum indywidualnych i katastrof masowych 

1.PTSD i ASD

-definicje, kryteria diagnostyczne, epidemiologia, narzędzia pomiaru, czynniki ryzyka, mechanizmy rozwoju zaburzeń /model adaptacyjny/

-przegląd podejść teoretycznych do zjawiska traumy. Implikacje dla terapii.

-terapia pacjentów z zaburzeniami po stresie traumatycznym– przegląd podejść teoretycznych

-stosowane metody i techniki terapeutyczne / Techniki ekspozycyjne, systematyczna desentysyzacja, flooding technique, technika "przewijania", technika ograniczania traumatyzacji , EMDR, poznawcza restrukturyzacja, techniki łączone.

 2. Interwencja kryzysowa na miejscu katastrofy

-procedury stosowane w trakcie akcji ratunkowej i po jej zakończeniu

-kryzysy „rocznicowe” w społecznościach dotkniętych traumą zbiorową

-pomoc dla służb ratowniczych /Critical Incydent Stress Debriefing Team/ 

3.Kryzys utraty osoby bliskiej

-dynamika procesu żałoby

-zjawiska patologiczne w przebiegu procesu /zablokowanie, wycofanie się, żałoba odroczona, reakcja zniekształcona, patologiczna identyfikacja/

-mechanizmy dysfunkcji w procesie przeżywania utraty

-zjawisko żałoby antycypowanej

-interwencja i terapia w sytuacji traumatycznej żałoby  

Uczestnicy po zakończonych zajęciach uzyskują certyfikat

 

TERMIN:  

5-6.04.2014  Łódź

   sobota: 11.00-14.30, 15.30-19.00,

   niedziela; 9.00-15.00 

CENA:

350 Cena zawiera: udział w zajęciach,serwis kawowy, 2 obiady (II danie), materiały do zajęć

PROWADZĄCY:

Ewa Rosiak-Gawin: mgr psychologii, mediator, prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, udziela pomocy psychologicznej dla odób będących w kryzysie, prowadzi grupy wspracie dla osób będących w żałobie.

MIEJSCE:

Akademia Zdrowia i Edukacji Twórczej "Creator" Łódź, Pl. Wolności 12, II p.

ILOŚĆ MIEJSC: 12
ZAPISY:

tel. 42 632 25 91,  512 370 212 biuro@creator.edu.p