Witamy w Akademii

Celem Akademii Zdrowia i Edukacji Twórczej Creator jest podnoszenie wiedzy i umiejętności u uczestników szkoleń z zakresu psychologii, prawa, ochrony danych osobowych, bhp, umiejętności menedżerskich, obsługi klienta, nauczania  języków obcych oraz propagowania  wiedzy dotyczącej promocji zdrowia.

Szkolenia są skierowane do pracowników administracji, samorządów, przedsiębiorstw,  określonych grup zawodowych i klientów indywidualnych.

W celu zachowania wysokiego poziomu prowadzonych zajęć zatrudniamy wykładowców z wieloletnim stażem i doświadczeniem zawodowym. Program zajęć dostosowany jest do uczestników,  zmieniających się przepisów/ustaw/rozporządzeń oraz do indywidualnych potrzeb klienta.

 

W ramach Akademii działa Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Creator” (OKZ) – placówka kształcenia ustawicznego,  która posiada rejestr:

– w Wydziale Edukacji w Łodzi pod nr ew. Ed.VII. 43200-34/p.n./2005 z dnia 17 listopada 2005 roku.

– w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku.