Trening umiejętności nawiązywania kontaktu z pacjentem uzależnionym

TRENING UMIEJĘTNOŚCI NAWIĄZYWANIA

 KONTAKTU Z PACJENTEM UZALEŻNIONYM

Szkolenie przeznaczone jest dla: 

 psychologów, terapeutów, nauczycieli, pielęgniarek, wolontariuszy, pracowników: socjalnych,  MOPS, PCPR, fundacji, stowarzyszeń, itp. instytucji 

Cel zajęć: zwiększanie skuteczności działań terapeutycznych w pracy z osobami uzależnionymi 

 W PROGRAMIE M.INN.:

1. Obraz człowieka uzależnionego, zgłaszającego się po pomoc:
  •  stan emocjonalny osoby uzależnionej,
  •  funkcje używki,
  •  charakterystyka osoby uzależnionej,
  •  czynniki wzmacniające i osłabiające motywację,
  •  organizacja sesji wstępnej   
    Ćwiczenia:               
– uczucia towarzyszące pierwszym godzinom treningu              
– "ślepiec" prowadzony za rękę, głosem przewodnika, samodzielny ale asekurowany.              
 – rozmowa wstępna terapeuta – pacjent w parach, na forum grupy.
2. Proces zdrowienia w terapii uzależnień, charakterystyka porównawcza:
  •  proces zdrowienia w lecznictwie odwykowym wg. J.Melibrudy: 
– etapy procesu zdrowienia, 
– fazy procesu zdrowienia.
  • czynniki leczące w procesie terapii wg J.Czabały:               
 – koło zmian,                
– etapy procesu przemian.     
            
3. Rola diagnozy wstępnej w terapii uzależnień:
 definicja diagnozy wstępnej i jej funkcji w procesie terapii,       
  • kryteria uzależnień wg ICD10,        
  • fazy rozwoju choroby: alkoholowej, nikotynowej, narkomanii,
  •  rodzaje i rola testów w procesie diagnostycznym.       
Ćwiczenia: zbierania i analizowania informacji o pacjencie                
– ćwiczenia umiejętności obserwowania pacjenta,                
– wywiad amnestyczny,                
– ćwiczenie umiejętności rozpoznawania symptomów zespołu zależności,                
 – ćwiczenie umiejętności posługiwania się kwestionariuszami faz rozwoju choroby/nikotynowej i alkoholowej/,

– opis przypadku na podstawie zebranych informacji.  
 

TERMIN:  

21-22 czerwca 2014  

sobota: 10.00-19.00, niedziela 9.00-15.00

CENA:

320,00 cena zawiera: udział w zajęciach dydaktycznych, serwis kawowy, obiad I-go dnia.

PROWADZĄCY:

intruktor terapii uzależnień

MIEJSCE: Akademia Zdrowia i Edukacji Twórczej "Creator" Łódź, Pl. Wolności 12, II p.
ILOŚĆ MIEJSC: 12
ZAPISY: tel. 42 632 25 91, 0 512 370 212 biuro@creator.edu.p