Angielski dla zaawansowanych

Angielski dla zaawansowanych – dorośli

 Można dołączyc do grupy!

Specjalizujemy się w prowadzeniu praktycznych zajęć z języka angielskiego z wykorzystaniem metod szybkiego uczenia się. Metody te mają na celu przyspieszenie procesu uczenia się w sposób naturalny, zgodny z indywidualnymi cechami (szybkością przyswajania wiedzy i umiejętności) oraz zainteresowaniami. Kurs ten szczególnie kierujemy do osób, które mają ukończone 40, czy nawet 50 lat i uważają, że już za późno na naukę języka lub zniechęciły się do języka na skutek różnych wydarzeń, bądź uważają, że nie posiadają zdolności językowych.

Twierdzimy, że każdy, kto nauczył się chociażby jednego języka (np. ojczystego) jest w stanie nauczyć się i innego.  Zastosowanie opracowanych metod szybkiego uczenia się,  doświadczenie  lektorów oraz przyjazna i wesoła atmosfera na zajęciach jeszcze bardziej dynamizują ten cały proces.

Zapraszamy wszystkich do  czerpania radości z uczenia się i poznawania swoich możliwości.

Szczególnie zapraszamy osoby dorosłe, które dotychczas nie podjęły nauki  języka angielskiego, a mają chęć do rozpoczęcia edukacji i są otwarte na nowe techniki nauczania, usprawniające pamięć i pobudzające wyobraźnię.

PRZYKŁADOWE TEMATY

 1. Strategie uczenia się.
 2. Radzenie sobie ze stresem i lękiem  przedegzaminacyjnym.
 3. Gramatyka wizualna (łatwiejsza i bardziej efektywna).
 4. „Mapy umysłowe” i  „burza mózgów” – nowe koncepcje pracy z projektami i tekstem.
 5. Stawianie celów.
 6. Portfolio – ewaluacja własnych postępów.
 7. Urzędowy i potoczny angielski (CV, Biznes).
 8. Wyrażenia i idiomy.
 9. Podobieństwa i różnice  pomiędzy językiem angielskim-brytyjskim, a angielskim-amerykańskim .
 10. Rozumienie ze słuchu.
 11. Dyskusje (o filmach, przedstawieniach i innych formach sztuki) – recenzje.
 12. Przykładowe zagadnienia egzaminacyjne.
 13. Literatura klasyczna i współczesna (z uwzględnieniem indywidualnych preferencji i zainteresowań uczestników.
 14. Przygotowanie własnych projektów i prezentacji (autoprezentacja).