Przełamywanie barier językowych

Przełamywanie barier językowych
(na bazie efektywnych strategii  szybkiego uczenia się)

Zapraszamy do skorzystania ze szkolenia przeznaczonego dla pracowników:

 • Firm,
 • Urzędów i instytucji
 • oraz zainteresowanych prywatnych osób

Nauka języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym

Cel:  Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych z języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym
Termin: szkolenie wyjazdowe 5 dniowe

Szczegółowy program szkolenia:

Szczegółowy program szkolenia:

 1.  Techniki wywierania wpływu (komunikacja).
    – Niewerbalne sposoby rozpoznawania prawdy i kłamstwa (język ciała).
    – Prezentowanie argumentów i reagowanie na kontrargumenty.
    – Tworzenie klimatu porozumienia,
    – Skuteczna komunikacja: komunikacja niewerbalna: kilkanaście czynników odpowiedzialnych za jakość kontaktu.
    – Wykorzystanie pracy głosem: niejawne sterowanie emocjami partnera rozmowy.
 2. Asertywność (wypowiedzi "ty", "ja").
 3. Zarządzanie czasem i zadaniami.
    – Spędzanie wolnego czasu.
 4. Sposoby wzmacniania siebie – radzenie sobie w sytuacjach trudnych, uzyskiwanie najbardziej efektywnych do sytuacji stanów emocji (spokoju, pewności siebie, itp.)
 5. Metody pracy ze zmianą nastawienia.
 6. Skuteczne negocjowanie.
 7. Obsługa klienta (asertywność, zwroty grzecznościowe)
     –  obsługa telefoniczna
     –  obsługa bezpośrednia (zwroty grzecznościowe, przykładowe dialogi)
 8. Radzenie sobie ze stresem oraz sztuka pozytywnego myślenia
 9. Pieniądze (waluta, przelewy, konto)
 10. Podróże (podobieństwa i różnice kulturowe)
 11. Zawody  branżowe stanowiska pracy
 12. Cechy charakteru, osobowość a ubiór.

Szkolenie jest traktowane jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych
Uczestnikom wystawiamy zaświadczenia na druku MEN

 

TERMIN:

5 dni na wyjeździe – termin do ustalenia

CENA:

1550 zł (cena zawiera udział w zajęciach dydaktycznych, koszt wyżywienia i zakwaterowania – w pokojach 2 lub 3 osobowych, materiały do zajęć).

SPOSÓB REALIZACJI ZAJĘĆ:

Wykład, ćwiczenia, prezentacje, warsztaty

PROWADZĄCY:

mgr Andrzej Siepetowski

MIEJSCE:

Akademia Zdrowia i Edukacji Twórczej "Creator" Łódź,
Pl. Wolności 12, II p.

ILOŚĆ MIEJSC:

do 12

ZAPISY:

042 632 25 91,  512 370 212, biuro@creator.edu.pl