Angielski dla początkujących

Angielski dla początkujących, poziom A2

Specjalizujemy się w prowadzeniu praktycznych zajęć z języka angielskiego z wykorzystaniem metod szybkiego uczenia się. Metody te mają na celu przyspieszenie procesu uczenia się w sposób naturalny, zgodny z indywidualnymi cechami (szybkością przyswajania wiedzy i umiejętności) oraz zainteresowaniami. Kurs ten szczególnie kierujemy do osób, które mają ukończone 40, czy nawet 50 lat i uważają, że już za późno na naukę języka lub zniechęciły się do języka na skutek różnych wydarzeń, bądź uważają, że nie posiadają zdolności językowych.

Twierdzimy, że każdy, kto nauczył się chociażby jednego języka (np. ojczystego) jest w stanie nauczyć się i innego.  Zastosowanie opracowanych metod szybkiego uczenia się,  doświadczenie  lektorów oraz przyjazna i wesoła atmosfera na zajęciach jeszcze bardziej dynamizują ten cały proces.

Zapraszamy wszystkich do  czerpania radości z uczenia się i poznawania swoich możliwości.

Szczególnie zapraszamy osoby dorosłe, które dotychczas nie podjęły nauki  języka angielskiego, a mają chęć do rozpoczęcia edukacji i są otwarte na nowe techniki nauczania, usprawniające pamięć i pobudzające wyobraźnię.

PROGRAM NAUCZANIA

na pierwszych 3 miesiącach obejmuje następujące zagadnienia:

 1.  Skojarzenia – Prezentacja metody szybkiego uczenia się poprzez skojarzenia
 2. Alfabet – Zapoznanie z alfabetem angielskim w nowatorski sposób
 3. Kim jestem? – Przedstawianie siebie i innych osób
 4. Wymowa – Ćwiczenie wymowy i znaczenia poszczególnych wyrazów oraz ich zrozumienia ze słuchu
 5. Gdzie to jest? – Opisywanie i zadawanie pytań dotyczących rozmieszczenia przedmiotów w przestrzeni
 6. Kategorie – Zadawanie pytań o kategorię przedmiotu
 7. Rodzina – Opisywanie upodobań, planów i umiejętności
 8. Zawody – Opisywanie zawodów
 9. Miasto (ulice, sklepy) – Opisywanie tras, poruszanie się po mieście, czytanie mapy
 10. Piotr & czas – Plan dnia, rozkład zajęć w czasie, określanie czasu
 11. Gospodarstwo domowe – Opisywanie cech poszczególnych sprzętów domowych