Homeopatia - kurs 21 miesięczny
Redaktor: Administrator   

HOMEOPATIA KLINICZNA

Rekrutacja do kolejnej edycji kursu

Kurs Homeopatii Klinicznej jest prowadzony przez Ośrodek Kształecnia Zawodowergo CREATOR. Ośrodek posiada 12 letnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu szkoleń.

Ośrodek Kształcenia Zawodowego „Creator” jest placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w Łodzi:

- w Wydziale Edukacji, pod nr ew. Ed.VII. 43200-34/p.n./2005 z dnia 17 listopada 2005 roku.

- w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, w rejestrze instytucji szkoleniowych  pod numerem ewidencyjnym: 2.10/00010/2006 z 31.01.2006 roku.

Na podstawie posiadanych rejestów placówka wydaje uczestnikom zaświadczenia na drukach zatwierdzonym przez Mini stwrstwo Edukacji Narodowej.

Pełen zakres działania kursów z Homeopatii Klinicznej obejmuje następujące funkcje:

 1.  kształcenie w zakresie homeopatii lekarzy, farmaceutów, lekarzy weterynarii, magistrów  pielęgniarstwa, magistrów zdrowia publicznego oraz magistrów wychowania fizycznego,
 2. kształcenie w zakresie homeopatii wszystkich innych osób z wykształceniem wyższym, które chcą  wiązać; zdobyte już wykształcenie z medycyną naturalną,
 3. kształcenie w homeopatii osób ze średnim wykształceniem medycznym (pielęgniarki, technicy  medyczni, technicy farmaceutyczni itp.),
 4. kształcenie osób, które już wykonują w jakiejś formie zawód naturoterapeuty i chcą uzupełnić swoje kwalifikacje,
 5. upowszechnianie wiedzy z zakresu homeopatii i innych dziedzin medycyny naturalnej w szerszych kręgach społecznych w drodze organizowania specjalnych, zwykle kilkudniowych kursów,
 6. podejmowanie badań z zakresu homeopatii, zwłaszcza nad społecznymi warunkami jej rozwoju.

 Warunkiem rozpoczęcia nauki jest posiadanie minimum wykształcenia średniego.

edycja_iv_podczas_psychologii.jpgNauczanie w Ośrodku OKZ będzie dostarczać jej absolwentom wiedzy i umiejętności z zakresu homeopatii i innych dziedzin medycyny naturalnej, które są niezbędne do wykonywania zawodu homeopaty. Poza lekarzami, którzy już teraz mogą swobodnie i bez przeszkód prawnych stosować  terapie homeopatyczne, status formalny wykonywania zawodu homeopaty przez inne osoby będzie z pewnością musiał jeszcze zostać uregulowany w sposób podobny do rozwiązań prawnych w Unii Europejskiej.

Program kształcenia kursu z Homeopatii Klinicznej obejmuje następujące bloki przedmiotów:

A. Blok przedmiotów podstawowych :
 1. anatomii i fizjologii,
 2. fizjopatologii,
 3. toksykologii,
 4. psychologii i psychoterapii,
 5. filozofii medycyny,

B. Propedeutyka medycyny ogólnej
 1. ogólna symptomatologia i chorób,
 2. zarys propedeutyki chorób poszczególnych układów anatomicznych

C. Zjawisko hormezy i prawo podobieństw
 1. Zasada Arndta - Schulza,
 2. Hormeza jako zjawisko ogólnobiologiczne,
 3. Prawo podobieństw i jego wykorzystanie w medycynie

D. Historia homeopatii
 1. Prawo podobieństw i zasada małych dawek przed Hahnemanem: Paracelsus (1493-1541), i Albrecht von Haller (1708-1777),
 2. HAHNEMANN Samuel Friedrich Christian (1755-1843) i jego dzieło,
 3. Następcy Hahnemanna i homeopatia współczesna. Homeopatia w Polsce

E. Symptomatologia homeopatyczna:
 1. pojęcie objawu i modalności,
 2. rodzaje objawów,
 3. rodzaje modalności,
 4. dobór leków homeopatycznych i ich potencji,

F. Materia Medica Homeopathica
 1. Zasięg toksykologiczno - kliniczny leku homeopatycznego
 2. Materia Medica Homeopathica jako opis zasięgu toksykologiczno - klinicznego leku,
 3. Typ wrażliwy,
 4. Materia Medica Homeopathica wybranych leków homeopatycznych

G. Homeopatia kliniczna
 1. Symptomatologia chorób i symptomatologia homeopatyczna
 2. Pojęcie konstytucji. Konstytucje według Antoine Nebel: sulfuryczna, fosforyczna, karboniczna i         fluoryczna
 3. Choroby przewlekłe i skazy: psora, sykoza, tuberkulinizm
 4. Symptomatyczne i podstawowe leki homeopatyczne. Niskie, średnie i wysokie potencje leków           homeopatycznych, potencje LM
 5. Homeopatozy
 6. Leki homeopatyczne w leczeniu chorób układu krążenia,
 7. Leki homeopatyczne w leczeniu chorób układu oddechowego,
 8. Leki homeopatyczne w leczeniu chorób układu pokarmowego
 9. Leki homeopatyczne w leczeniu chorób układu nerwowego i chorób psychicznych,
10. Leki homeopatyczne w leczeniu chorób skóry,
11. Leczenie chorób układu moczowego,
12. Leczenie chorób kobiecych,
13. Zastosowanie leków homeopatycznych w leczeniu chorób z zakresu ORL,
14. Zastosowanie leków homeopatycznych w leczeniu chorób oczu,
15. Zastosowanie leków homeopatycznych w pomocy doraźnej,

H.
Zastosowanie leków homeopatycznych w pierwotnej i wtórnej profilaktyce chorób

I. Badania naukowe w homeopatii

         
         Wszystkie dziedziny wiedzy, które można zaliczyć do współcześnie pojmowanej homeopatii, będą w programach i toku studiów traktowane jako terapie komplementarne wobec tradycyjnej medycyny akademickiej, co oznacza, iż muszą zostać jednoznacznie wskazane granice ich samowystarczalności.Wykazane i podkreślone zostają też olbrzymie pozytki, jakie płyną ze stosowania terapii homeopatycznych, wobec braku poważniejszych działań ubocznych i ekologiczności tych terapii.
 . przed_zajeciami.jpg

Czas trwania kursu:

Cykl szkoleniowy składa się z 21 spotkań weekendowych. Obejmuje wykłady i seminaria prowadzone raz lub dwa razy w miesiącu.

Ilość godzin kursu:
Program przewiduje 350 godzin nauczania w cyklu szkoleniowym trwającym 21 miesięcy.

Zakończenie kursu:

 Kurs będzie zakończony egzamin ustnym i uczestnicy otrzymają:

zaświadczenia na druku zatwierdzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, traktowanym jako podwyższanie kwalifikacji zawodowych.

- certyfikaty wystawione w języku polskim i angielskim świadczące o przygotowaniu do wykonywania zawodu homeopaty zgodnie z rozporzadzeniem  Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

Do egzaminu mogą  przystąpić jedynie osoby, ktore uzyskają 80% obecności podczas całego cyklu szkolenowego.

SZCZEGÓŁY

TERMIN:

Start kursu kolejnej edycji:   wiosna 2018

CZAS ZAJĘĆ:

Sobota:

Niedziela:

 • 10.00 - 11.30
 • 11.40 – 13.10
 • 13.20 – 14.50
 • 14.50 – 15.50
  przerwa obiadowa
 • 15.50 – 17.20
 • 17.30 – 19.00
 • 9.00 – 10.30
 • 10.40 – 12.10
 • 12.10 – 12.40 przerwa
 • 12.40 – 14.10
 • 14.20 – 15.05 
  Razem: 17 godzin lekcyjnych w weekend

CENA:

- wpisowe - 150 zł  pł
- czesne  - 320 zł za jedno spotkanie weekendowe 
konto firmy: Bank PKO BP 82 1440 1231 0000 0000 0421 1642

PROWADZĄCY:

lek. med. Anna Słowińska, lek.med. Mateusz Jóźwik,  

RADA NAUKOWO-PROGRAMOWA KURSU:

lek. med. Anna Słowińska, lek.med. Zenobiusz Żołnowski, Master oh Homeopathy
dr n.med.Henryk Sułkowski. Master oh Homeopathy

MIEJSCE:

Akademia Zdrowia i Edukacji Twórczej „Creator”, Łódź, Pl. Wolności 12, II piętro

DOJAZD:

Z dworca Łódź Fabryczna i Dworca PKS: tramwaje nr 4 lub 7 (3 przystanki).
Z dworca Łódź Kaliska: autobus linii 99 do ul. Legionów (9 przystanków) lub tramwaj nr 12 do ul. Zielonej (5 przystanków) i z przesiadką na nr 15 (4 przystanki).

ZAPISY:

drogą elektroniczną lub telefoniczną.
42 632 25 91,  512 370 212, biuro@creator.edu.pl
Zmieniony ( 02.03.2018. )