Start O nas Projekty unijne Medycyna naturalna Psychologia Psychosomatyka Galeria Kadra OKZ Creator Wirtualne biura Oferta wynajmu sal Informacja o plikach cookies
Start arrow Kadra
Dr Kazimierz Kopczyński
Wykładowca - ( Dr Kazimierz Kopczyński )

 (Dr Kazimierz Kopczyński)
Status:Aktywny
Telefon:
Fax:
E-mail:Brak Danych
Strona WWW:Brak Danych
Lokalizacja:
Wykształcenie- studia magisterskie psychologiczne, Uniwersytet Łódzki, rok ukończenia 1981.
- doktorat nauk humanistycznych, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Warszawa, 1993.
- Podyplomowe Studium Ekologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki, 1997.
- Podyplomowe Studium Geologii, Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu, 2004.
- Specjalność naukowa: psychologia kliniczna
Zainteresowania naukowepsychologia percepcji, psychologia sztuki, psychologia przestrzeni i architektury, estetyka, pedagogika twórczości, ochrona środowiska, ochrona zabytków, ekofilozofia
Doświadczenie- Instytut Medycyny Pracy w Łodzi
- Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Łodzi
- Wojewódzka Przychodnia Rehabilitacji Inwalidów w Łodzi
- Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Ozorkowie
- Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Zgierzu
- Katedra Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Łódzkiego - adiunkt od 1995 r.
- Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie - adiunkt od 2006 r.
- Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach -adiunkt od 2008
Publikacje- Psychospołeczne uwarunkowania prób samobójczych u młodzieży, /w:/Człowiek w sytuacji trudnej, red. B.Hołyst, PTIIP, Warszawa 1991, s. 203-218.
- Zainteresowania i poczucie własnej wartości u młodych osób po próbie samobójczej, Zdrowie Psychiczne 1993, 1-2 s.107-115.
- Zainteresowania i system wartości u nieletnich zagrożonych samobójstwem, P l IIP, Warszawa 1994.
- Człowiek w obliczu zagrożenia chorobą nowotworową, Zdrowie Psychiczne 1994, l-2 s. 104-127.
- Monografia psychologiczna jako metoda o kluczowym znaczeniu w empirycznej psychologii człowieka , /w:/ Osobliwości przedmiotowo-metodologiczne w nauce, red.. J. Sucli, M. Szcześniak, Wyd. Fundacji Ilumaniora, Poznań 1996, s. 201-218.
- Człowiek jako układ energetyczny, Zdrowie Psychiczne 1997, 1-2, s. 7-19.
- Wpływ żywienia na pracę mózgu i aktywność psychiczną człowieka, Zdrowie Psychiczne 1997,3-4,s.50-62.
- Kształtowanie i rozwój zainteresowań dzieci i młodzieży po próbach samobóczych, /w:/ Samobójstwo, red. B.Hołyst, M. Staniaszek, PTIIP. Warszawa-Łódź 1998, s. 99-105.
- Kształtowanie i rozwój zainteresowań u osób niepełnosprawnych, Folia 1'aedagogica 1999, 3, s.63-68.
- Polskie regionalne nazwy grzybów, /w:/ Monitoring grzybów, PTB, Poznań-Lódź 2000, s. 133-142.(razem z M. Ławrynowicz)
- Ekofilozofia i ekopedagogika a myśl Spinozy, /w:/ Wokół eko-filozofii, red. A. Papuziński, Z. Muli, Wyd. Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2000, s. 147-157.
- Badania monograficzne w pedagogice, /w:/ Forum Pedagogów Specjalnych XXI wieku tom II, red. J. Pańczyk, Wyd. UL. Łódź 2002, s. 52-63.
- Potrzeby rozwijania zainteresowań, /w:/ Pedagogika specjalna szansą na realizację potrzeb osób z odchyleniami od normy, red. W. Dykcik, C. Kosakowski, J. Kuczyńska-Kwapisz, Wyd. Naukowe PTP, Oddział w Poznaniu, Warszawa 2002, s. 3 19-325. ( razem z A. Sobczak)
- Gelotologia - terapia śmiechem, /w:/ Forum Pedagogów Specjalnych XXI wieku, tom 111, red. J. Pańczyk, Wyd. UL, Łódź 2002, s. 129-136.
- Idea wolności w filozofii Spinozy i jej znaczenie dla pedagogiki, /w:/ Forum Pedagogów Specjalnych XXI wieku tom V, red. J. Pańczyk, Wyd.UL, Łódź 2004, s. 51-70.
- Rola grzybów w kształtowaniu się paleoekosystemu, /w:/ Materiały z XIX Konferencji Naukowej Paleobiologów i Biostratygrafów ?PTG" Zapis paleontologiczny jako wskaźnik pałeośrodowisk, red. J. Muszer. Instytut Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 76-78.
- Zapis kopalny grzybów i organizmów grzybopodobnych. Przegląd Geologiczny 2006, 3, s. 231-237.
- O znaczeniu edukacji ekologicznej w kształceniu pedagogów specjalnych, /w:/ Forum Pedagogów Specjalnych XXI wieku, tom VI, red. J. Pańczyk, w druku.
- Rola wychowania w powstawaniu wzorca osobowości C predysponującego do choroby nowotworowej. Folia Paedagogica, w druku. (razem z M. Strąbek).
- The Role of Nulrition in Prevention of Antisocial Behaviour, EwoCriminology, w druku.
InneCzłonkostwo w:
- przewodniczący Sekcji Mikologicznej Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego.
- członek Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. M. Kopernika.
- członek Towarzystwa Przyjaciół Filozofii Ekologicznej.Certyfikat

Newsletter


Warning: Creating default object from empty value in /administrator/components/com_acajoom/classes/class.module.php on line 242
newsletter creator.edu.pl


Wiadomość HTML?

Obraz losowy