Start O nas Projekty unijne Medycyna naturalna Psychologia Psychosomatyka Galeria Kadra OKZ Creator Wirtualne biura Oferta wynajmu sal Informacja o plikach cookies
Start arrow Kadra
Dr Małgorzata Roślak
Wykładowca - ( Dr Małgorzata Roślak )

 (Dr Małgorzata Roślak)
Status:Aktywny
Telefon:
Fax:
E-mail:Brak Danych
Strona WWW:Brak Danych
Lokalizacja:
Specjalizacjapsychologia społeczna, antropologia.
Wykształcenie- mgr pedagogiki (1992 r.),
- mgr psychologii (1994),
- dr nauk biologicznych (1998),
- adiunkt Katedry Antropologii Uniwersytetu łódzkiego (od 1.10.1998 r.),
- adiunkt Katedry Psychologii Zarządzania i Doradztwa Zawodowego Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi (od 1.10.1998 r.)
- Przewodnicząca Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Antropologicznego (od 2.03.2000 r.)
- Magisteria - pedagogika: 3. 07. 1992 r. - "Motywy aktywności fizycznej młodzieży szkół średnich" (promotor: dr F.M.Warzyński)
- psychologia: 30. 11. 1994 r. - "Subiektywny obraz zmian w ocenie siebie i najbliższego otoczenia u mężczyzn po przebytym zawale mięśnia sercowego" (promotor: prof. dr hab. Z.Juczyński)
- Doktorat - 19. 05. 1998 r. "Środowiskowe uwarunkowania rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży żeńskiej Łodzi" (promotor: prof. dr hab. A.Malinowski)
Zainteresowania naukowePsychologia społeczna, antropologia - morfologiczne wyznaczniki atrakcyjności interpersonalnej
DoświadczenieProjekt badawczy: Badania auksologiczne dzieci i młodzieży łódzkiej (2002-2004)
Badania nad udziałem elementów atrakcyjności fizycznej w atrakcyjności interpersonalnej, rola atrakcyjności w doborze małżeńskim
Promotor około 80 prac dyplomowych (licencjackich) oraz 60 magisterskich.
PublikacjeRoślak, M. (2000). Oddziaływanie wybranych czynników środowiskowych na rozwój fizyczny łodzian w wieku 7-19 lat, Auksologia a promocja zdrowia, t.II, s. 141-147, Kielce.
Roślak, M., Stolarczyk, H. (2003). Budowa somatyczna dziewcząt łódzkich a wiek pierwszej menstruacji. (W) Biokulturowe uwarunkowania rozwoju sprawności i zdrowia, Rodziewicz-Gruhn J, (red), s. 101-106, WSP Częstochowa.
Roślak, M., Warzyński, H. (2003). Dobór małżeński a poziom atrakcyjności fizycznej. (W) Biokulturowe uwarunkowania rozwoju sprawności i zdrowia, Rodziewicz-Gruhn J, (red), s. 107-111, WSP Częstochowa.
Roślak, M., Stolarczyk, H., Grabowska, J. (2004). Częstość występowania niedoboru i nadmiaru masy ciała dzieci łódzkich na przestrzeni lat 1978-1994, Auksologia a promocja zdrowia, t. III, Kielce
Roślak, M., Stolarczyk, H. (2005). Zmiany międzypokoleniowe wybranych cech studentek pedagogiki UŁ w okresie od 1976 do 1991 r. Dzieci kaszubskie-przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, Słupsk.
Inne* Prowadzenie warsztatów z zakresu psychologii społecznej i wychowawczej:
- "Umiejętność tworzenia poprawnych kontaktów międzyludzkich" - Instytut Kształcenia Nauczycieli (Łódź)
- "Skuteczność działania a silne i słabe strony osobowości" - SWSPiZ (Łódź)
- "Relacje interpersonalne" - Fundacja FAKTORIA (Łódź)
- "Diagnostyka psychologiczna w samopoznaniu" - Studium Radiestezji (Łódź)
- "Metody radzenia sobie ze stresem" - Studium Radiestezji (Łódź)
- "Psychoedukacja" - szkolenia dla bezrobotnych i osób zagrożonych utratą pracy w ramach projektu finansowanego
ze środków programu Unii Europejskiej Phare, nadzorowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
- "Przewodnik pacjenta zagranicznego korzystającego z usług medycznych w regionie łódzkim" - kurs szkoleniowy w zakresie wykonywania nowego zawodu dla pracowników sektora ochrony zdrowia w regionie łódzkim - Uniwersytet Medyczny (Łódź)

* Prowadzenie zajęć w ramach studiów podyplomowych UŁ:
- "Terapia przez sztukę" - Psychologiczne uwarunkowania aktywności twórczej
- Psychoterapia
- "Biologii" - Edukacja prozdrowotna
- "Wychowanie do życia w rodzinie" - Fizjologiczne i psychologiczne podstawy rozwoju seksualności człowieka
- Erotyzm, erotyka, miłość - norma i patologiaCertyfikat

Newsletter


Warning: Creating default object from empty value in /administrator/components/com_acajoom/classes/class.module.php on line 242
newsletter creator.edu.pl


Wiadomość HTML?

Obraz losowy