Homeopatia – zasady i metody leczenia

ZASADY I METODY HOMEOPATII

PROGRAM NAUCZANIA:

 1. Zjawisko hormezy i prawo podobieństw.
 2. Zasada Arndta-Schulza i zjawisko hormezy.
 3. Hormeza jako zjawisko ogólnobiologiczne.
 4. Prawo podobieństw i jego wykorzystanie w medycynie.
 5. Zasada nieskończenie małych dawek oraz zasada potencjalizacji.
 6. Leki homeopatyczne:
  – pochodzenie,
  – dawkowanie,
  – dobór potencji.
 7. Zakres toksykologiczno-kliniczny i materia medica leków homeopatycznych.
  – leki homeopatyczne pojedyncze i kompleksowe.
 8. Leki homeopatyczne symptomatyczne i podstawowe.
  – skazowe,
  – konstytucyjne.
 9. Dobieranie leków do typu wrazliwości homeopatycznej.

Zastosowanie leków homeopatycznych w leczeniu bólów głowy i bólów w obrębie twarzy

 ZASTOSOWANIE LEKÓW HOMEOPATYCZNYCH W LECZENIU BÓLÓW GŁOWY  I BÓLÓW W OBRĘBIE TWARZY

PROGRAM NAUCZANIA:

 1. Bóle głowy, którym towarzyszą objawy ze strony układu krążenia.
 2. Leczenie homeopatyczne migren prawdziwych.
 3. Bóle głowy, którym towarzyszą objawy ze strony przewodu pokarmowego.
 4. Bóle głowy, którym towarzyszą objawy chorobowe ze strony kręgosłupa szyjnego.
 5. Bóle głowy, którym towarzyszą objawy nerwicowe.
 6. Bóle neuralgiczne w obrębie twarzy.
 7. Materia Medica leków homeopatycznych stosowanych w leczeniu bólów głowy oraz bólów w obrębie twarzy.
 8. Kompleksowe leki homeopatyczne.

Podstawy terapii homeopatycznej i homotoksycznej dla lekarzy weterynarii

 Podstawy terapii homeopatycznej i homotoksycznej dla lekarzy weterynarii

CELE NAUCZANIA:

Zapoznanie lekarzy weterynarii z zakresem możliwości  stosowania leków homeopatycznych i antyhomotoksycznych w leczeniu zwierząt.

PROGRAM NAUCZANIA:

 1. Zasady metodologiczne homeopatii.
 2. Terapia pojedynczymi lekami homeopatycznymi.
 3. Terapia kompleksami homeopatycznymi.
 4. Terapia antyhomotoksyczna.
 5. Schematy leczenia konkretnych przypadków.

Leki homeopatyczne w terapii i profilaktyce nieżytów górnych dróg oddechowych

Zenobiusz Żołnowski
Mastere International de Terapeutique Homeopatthic
Otolaryngolog  

Leki homeopatyczne w terapii i profilaktyce nieżytów górnych dróg oddechowych

Znane jest dobrze zjawisko antybiotykooporności, które polega na pojawianiu się bakterii niewrażliwych na antybiotyki. Zjawisko to nabiera obecnie wręcz cech epidemicznych. Coraz więcej szczepów bakteryjnych nie może być leczonych skutecznie antybiotykami. Liczba szczepów bakterii antybiotykoopornych gwałtownie przyrasta. Wiele opornych patogenów bakteryjnych rozprzestrzenia się też geograficznie. Zmieniają się ponadto mechanizmy nabywania przez nie oporności. Pojawia się wiele gatunków bakterii wieloopornych czyli opornych na coraz większą liczbę antybiotyków. Lekarze mają coraz częściej problemy z doborem właściwego leczenia. Wiele antybiotyków straciła swoją skuteczność a w dodatku coraz mniej przybywa nowych leków przeciwbakteryjnych. Oporność i wielooporność w wielu przypadkach wyeliminowała z terapii najbardziej skuteczne i bardziej bezpieczne leki.
Nic więc dziwnego, że ożywiają się zainteresowania alternatywnymi wobec antybiotyków metodami zwalczania zakażeń bakteryjnych: z jednej strony szczepieniami ochronnymi z drugiej – profilaktyką i terapią homeopatyczną, które sięgają do pozaimunologicznych sposobów wzmagania naturalnej odporności organizmu. Odnosi się to oczywiście także do chorób przeziębieniowych, o których w tej notatce będzie głównie mowa.

Homeopatyczne leczenie kaszlu

HOMEOPATYCZNE LECZENIE KASZLU

Kaszel jest bodajże najczęstszą dolegliwością, która dotyka człowieka. Nie stanowi on jednakże odrębnej, samoistnej choroby. Może on występować w wielu i niekiedy znacznie różniących się od siebie stanach chorobowych. Pojawia się, na przykład, w zapaleniu opłucnej, co nie budzi zdziwienia i nie jest zaskoczeniem. Inaczej jest, gdy chodzi o kaszel wywołany podrażnieniem zapalnym przewodu słuchowego zewnętrznego. Wtedy z pewnością nie spodziewamy się go w ogóle.

O lekach homeopatycznych i zasadach ich doboru

Zenobiusz Żołnowski
Mastere International de Terapeutique Homeopatthic
Otolaryngolog  

O lekach homeopatycznych i zasadach ich doboru

Notatka ta jest poświęcona ogólnej charakterystyce leków homeopatycznych.
Podstaw teoretycznych stosowania leków homeopatycznych dostarcza oczywiście homeopatia, która  jest dziedziną medycyny naturalnej. Stosowanie tych leków jest już dość szeroko rozpowszechnioną metodą wspierania terapeutycznego chorych. Jest tak zarówno w Europie jak w Stanach Zjednoczonych oraz krajach Dalekiego Wschodu. W krajach Dalekiego Wschodu jest często jedną z głównych domen terapii zachowawczej.

Leki homeopatyczne w zwalczaniu cywilizacyjnych dolegliwości mentalnych

Zenobiusz Żołnowski
Mastere International de Terapeutique Homeopatthic
Otolaryngolog  

Leki homeopatyczne w zwalczaniu cywilizacyjnych dolegliwości mentalnych

(zaburzenia w sferze emocji i zachowania – lęk, trema, poirytowanie i złość, bezsenność)

Pojęcie „choroby cywilizacyjne” posiada  dość szeroki zakres. Przyjmuje się jednak na ogół, że obejmuje on wszystkie negatywne konsekwencje zdrowotne związane ze współczesnymi warunkami życia, zwłaszcza tymi, w których brakuje w stopniu maksymalnym codziennych naturalnych okoliczności życiowych; naturalnych a więc danych przez samą naturę nie zaś wytworzonych przez człowieka. Inaczej mówiąc, chodzi o konsekwencje wywoływane przez zachwianie równowagi pomiędzy elementami naturalnymi i cywilizacyjnymi środowiska, w którym żyje człowiek. Negatywne konsekwencje zdrowotne takiego zachwiania równowagi nazywa się właśnie chorobami cywilizacyjnymi.

Seminarium Homeopatyczne

SEMINARIUM HOMEOPATYCZNE

z następujących tematów:

1. Homeopatyczne wspomaganie leczenia chorób nowotworowych

2. Zasady ewidence based homeopathy.

3. Leki homeopatyczne w leczeniu chorób dzieci i młodzieży